Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Na velerlei oponthoud ^ gedeeltelijk ook ten gfvolg
van de eigenaardige moeijelijkheid der onderneming^
ziet het Aardrijkskundig gedeelte thans het licht. Bij
de zamenstelling van de bijgevoegde Kaart heeft de
Maatschappij een dankbaar gebruik gemaakt van de
allezins minzame teregtwi/zing en voorlichting van de
Heer en Jacob Swart, te Amsterdam, en van
W ij k , Rz., te Kampen.
De bescheidenheid gedoogt niet, voor den tegemvoor'
digen arbeid de erkenning van hoogere wetenschappc'
lijke waarde te verf/achten^ dan door de bestemming
van het geschrift zelve gevorderd werd. De Maat-
schappij beoogde niet meer, dan om der jeugd, en
des noods volwassenen, den geschikten leidraad in de
hand te geven, ter verzameling van eene kennis, weU
ke, bij de naauwc betrekking tusschen de Overzeesche
Bezittingen en het Moederland, bij den Nederlander
ter naauwer nood gemist mag worden. Versmaadt men
dezen wegwijzer niet, en voert hij tot het gewenschte
doel, de Maatschappij zal zich in deze gelukkige
vrucht harer pogingen verheugen, en daarbij gaarne
vergeten, dat zij aan de kweeking belangrijke offers
en moeite te koste legde.
Op last der Maatschappij:
amsterdam , P. M. G. v a n H E E S ,
Julij, 1843. Algemeene Secretaris.
AL-