Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmm
70
bij eenen overval van de muitelingen, de timmerwerven
in brand werden gestoken en vernield.
Toeban, verblijf van eenen Assistent - Resident, met
eene goede baai, is volkrijk en levendig door han-
del in timmerhout, en door de scheepstimmerwerven,
waar, voor het Gouvernement, kanonneerbooten en
kruispraauwen (die als kanonneerbooten zijn ingerigt, om
tegen de zeeroovers te kruisen) gebouwd worden. —
Dewijl hier de leer van Mohammed reeds door
Sheik Ibn Moelana is voortgeplant geworden,
-vindt men te Toeban eene der oudste moskeen. — On-
der de aanzienlijke Javanen heerscht veel zucht voor het
lansspel te paard.
Verder verdient Lassem aan de noordkust als wei-
bevolkt en handeldrijvend genoemd te worden.
Oudheden, in het binnen's lands gelegene district Blo-
ra vindt men overblijfselen van eene oude stad en van
tempelgebouwen.
10. T)e Residentie soerabaia
is ten noorden door de Zee yan Java, ten oosten
door Straat Madoera, ten zuiden door de Resi-
dentiën 'Passoeroewang en Kedirie en ten westen door
de Residentie Rembaftg, het district Djipang en de
Residentie Kedirie bepaald, en bevat i25oooo inwo-
ners.
Luchtgesteldheid. Aan de kusten heet, op de hoo-
gere plaatsen zeer koel, doch over het algemeen vrij
gezond.
Bergen. In het zuiden bergachtig; de Djapan of ylr-
djoena, een der hoogste bergen van Java, waarop het
somtijds vriest, loopt tot in de Residentie Passoeroe-
%'ang.
Rivieren en andere wateren.' De twee aanzienlijkste
rivieren van Java loopen door deze Residentie en ont-
lasten zich in Straat Madoera: De Kedirie, welke/
ten zuiden van den berg Kanz ontspringt, eerst eene
westelijke rigting neemt, dan naar het noorden en voorts
oost en noordoost stroomt; te Matierip en te Sinkalang
wordt de sterke stroom door zware dammen gestuit
en gedwongen, om vervolgens zich langs Porrong-
Bangel en Soerabaia te ontlasten; de tak, welke zich
te Soerabaia in ree stort, voert van Matierip af
den