Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
vanen zich mCt velerlei uefeningen te paard en spie-
gelgevechten met de lans vermaken. — Sedert meer
dan eene eeuw bloeit hier houtzagerij en kastenmakerij,
en wordt van hier veel gezaagd hout en huisraad,
alsmede tam gevogelte, vooral naar Batavia, uitge-
voerd.
Koedoes, Pattie en Jawana zijn zeer bevolkte plaat-
sen , de eerste en laatste hoofdplaatsen van afdeelingen
of Regentschappen.
Duivelshoek; deze hoek, in het noorden der Residen-
tie, is, van wege de menigte klippen hieromstreeks,
zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, inzonderheid voor
de kustvaart, te meer, daar de vaartuigen hier soms
dagen achtereen door tegenwind of stilte worden op-
gehouden. Het eiland Mandalie of Mandalieke, ook
Duivelsklip genoemd, ligt op korten afstand van daar,
en strekt dikwijls tot roofnest aan stoute en bloeddor-
stige Maleische zeeroovers , waardoor dit vaarwater voor
inlandsche, zwak bemande vaartuigen zooveel te ge-
vaarlijker is.
Karimon, het grootste der Karimon - Java - groep ,
welke op ongeveer acht mijlen afstands noordelijk van
den hoek van Japara gelegen is. Op Karimon is eene
bezetting, om tegen de zeeroovers in den omtrek
te waken. Voor het overige is er water en brand-
hout , alsmede eene goede ankerplaats ten westen
van dit hoog uit zee zich verheffende eiland, terwijl
schepen ook door het lage Kloots- en andere eilandjes
gedekt zijn.
Oudheden. In de nabijheid van Pattie staat op eene
vlakte eene rots, welke als door menschenarbeid is
uitgehoold en eenige gangen vormt.
9. Be Residentie rembang
grenst ten noorden aan de Zee van Java, ten oosten
en zuiden aan het district Djipang en de Residentie
Soerabaia en ten westen aan de Residentiën Japara
en
versierd , bevinden zich , meer of minder fraai, over geheel
Java, vóór de paleizen of uitgestrekte woningen van Vor-
sten en Grooien.