Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
sigen grond, niet /.oo gezond, als in de hoogere ge-
deelten.
Bergen. Onder de bergen is de berg Japara, om
zijne aanzienlijke hoogte, uit zee zigtbaar. In vroe-
gere tijden moet deze berg een afzonderlijk eilandje zijn
geweest, en eerst later door aanslibbing met Java zijn
vereenigd ; de moerassige gronden in het zuiden , sedert
het begin dezer eeuw door afwatering drooger gewor-
den , en ook, in de laatste jaren, door grachten voor den
landbouw meer geschikt gemaakt, 'schijnen die gedachte
te bevestigen. De andere bergen zijn van geen belang.
Rivieren en andere wateren. De voornaamste rivie-
ren zijn de Tjidoenan, de Japara en de Jawana, wel-
ke laatste voor groote praauwen bevaarbaar is.
Voortbrengselen. In het zuiden der Residentie wordt
veel rijst gebouwd, welke bouw bijzonder begunstigcf
wordt door de dijken, dammen en waterleidingen, die men
heeft aangelegd; voorheen had men hier nog suikerriet
en peper, doch thans koffijtuinen. Er zijn vele bosschen
met jati-, timmer- en ander kastenmakers - hout, veel
buffels, paarden en andere huisdieren, wild en gevo-
gelte , rivier- en zeevisch, benevens zout.
Verdeeling. In de Assistent - Residentie Japara, en
de afdeelingen Koedoes en Jawana.
De voornaamste plaatsen" zijn:
Japara, de hoofdplaats. Zij ligt aan de rivier van den-
zelfden naam, welke door eene bank gesloten is; zelfs is
het vroeger aangelegde palenhoofd door aanslibbing ge-
noegzaam bedolven. Vóór de baai liggen eenige kleine
eilandjes, waaronder de Visschers - Eilanden , die de baai
eenigermate tegen de weste- en noordewinden beschutten.
Een oud fort ligt aan de baai. Deze stad was voor-
heen de hoofdstad vm Java's noordoostkust, totdat,
in het begin der i8de eeuw, de Gouverneur zijn ver-
blijf te Samarang vestigde, hetgeen Japara veel
in bloei deed afnemen. Zij heeft goede steenen hui-
zen en is niet onaanzienlijk. Er is eene groote moskee
met verscheidene daken boven elkander, een Residen-
tie-Huis, eene goede school en een groot plein {Pas-
serban, ook wel, bij verbastering, Passeerbaan of ook
Aloen - Aloen genoemd (♦) ) , waar de aanzienlijke Ja-
va-
(*) Zoodanige pleinen, soms met een' waringa-boom
E 2 ver-