Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G4
wijze verkrijgt men jaarlijks ongeveer 200 tonnelast
zout.
Rivieren en andere wateren. De voornaamste rivieren
zijn de Kendal, de Kaliewoengoe, de Rivier van
Samarang en die van Demak; deze laatste komt met
andere rivieren uit het moeras Rawa- Pening, dat zes
palen lang is; eerst wordt die rivier Toentang gehee-
ten. Dit moeras strekt zich van Baiven, waar de
groote weg naar de Vorstenlanden zich in tweeën scheidt,
tot aan het gebergte van Kedir en Tegarong of Tegarn;
de overstroomingen van dit moeras rigten in den om-
trek dikwerf veel schade aan. In plaats van de zoo-
genoemde binnenzee, tusschen Demak en Koeskoes,
heeft men, door afwateringen, een goed gedeelte in
bouwland herschapen en eene vaart aangelegd van Sama-
rang naar Joana.
In de nabijheid van den zoo even genoemden Vulkaan
Oengarang zijn zwavel- en mineraalbronnen, waarvan
eene om hare bijzondere genezende kracht zeer geroemd
wordt, zoodat, volgens de Javanen, het gebruik van
rijst, in het water dier bron gekookt, alle ziekten doet
wijken.
Voortbrengselen. De bosschen leveren veel jati-hout,
ook heeft men er veel rijst, jagong, koffij, suiker,
tabak en indigo, tot de bereiding waarvan veel zorg wordt
aangewend; tevens teelt men er veel Europesche groenten,
als perziken, aardbeziën enz. Er zijn in de bosschen
veel tijgers en andere wilde dieren. Ook is er geen
gebrek aan wild en tam gevogelte, buifels, zee- en
riviervisch. In het district Demak vindt men, schoon
weinig , kwikzilver.
Verdeeling. Deze Residentie wordt verdeeld in de
Assistent - Residentiën Samarang en Salatiga, en de
afdeelingen Kendal en Demak en Grobogan, die weder
in mindere districten gesplitst worden.
De voornaamste plaatsen zijn :
Samarang, de hoofdplaats , eene zeer volkrijke stad,
doorgaans de tweede stad van Java genoemd, welken
naam zij verdient wegens hare belangrijkheid voor het
verkeer met de Vorstenlanden, dewijl de groote weg
van hier over Salatiga naar Solo, en over Magelang
naar Djokjokarta gaat. Ook werd, gedurende den
oorlog tegen Diepo-Negoro, het krijgsvolk en de
krijgsnoodwendigheden veelal over zee naar Samarang ver-
voerd ,