Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(J5
zen. Zij zijn Ideiiv, sommige met, andere zonder
bouwsieraden. Onder de beelden cn het halfverheven
beeldwerk herkent men Boed/ia, Sieva cn vooral Genesa.
De laatste groep , Gedong - Bimo, bevat de beide zijde-
teiupels, slechts 12 voet hoog, en de middelste
tempel, welke 25 voet hoog is, bestaat uit vijf ver-
diepingen , al kleiner en kleiner, zoodat de bovenste
eene spits vormt. Deze tempels zijn meest alle van
lava - steen opgetrokken , en de steenen, zuiver waterpas
gehouwen, zonder cement of iets dergelijks op elkander
geplaatst. Het dal is moerassig en verscheidene tempels
staan in het water.
7. De Residentie samarang
wordt ten noorden door de Zee van Java en de R.esi-
dentie Japara, ten oosten door de Residentiën Japara,
Rembang, Soerabaia en Soerakarta, ten zuiden door
de Residentiën Soerakarta en Kadoe en ten westen door
de Residentiën Kadoe, Banjoemaas en Pekalongan be-
paald, en bevat op 80 v. m. 402300 inwoners.
Luchtgesteldheid. Aan de kusten buitengemeen heet,
doch gelukkig door zeewinden eenigzins getemperd; meer
binnenlands gezond en op het gebergte veelal eene Eu-
ropesche zuivere lucht.
Bergen. In het zuiden zijn eenige bergen , waaronder
de uitgebrande Vulkaan Oengarang, bij de Residentie
Kadoe, welk gebergte zeer vruchtbaar, met zware bos-
schen bedekt en tot aan den top begroeid is.
Belangrijk zijn de modderwellen of sl ijk vulkanen,
nabij IVierosarie, in het landschap Grobogan. Drie
dier bronnen vindt men op eene dorre vlakte, waar de
hitte steeds van 95° tot 100° teekent; als een kegel stijgt
de heete modder met veel gedruisch veelal tot 60, ja
70 voet hoog; de grootste hoogte bereikt hebbende,
zinkt de zuil, na eenen korten stilstand, met eenen
zwaren dreun, ineen, waarna eene der andere wellen
weder rijst en zinkt, zoodat steeds afwisselend de drie
modderwellen tot eene zuil oprijzen en weder instorten.
De lucht wordt door de ziedende massa met water-
dampen vervuld; deze dampen vallen als stofregen
neder, worden in goten opgevangen en in bakken ver-
zameld , daarna in holle bamboezen aan de zon en de
lucht blootgesteld en tot zout gekristallizeerd. Op deze
wij-