Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
02
noch plant noch kruid, en men gelooft dat de aldaar
heerschende stiklucht uit koolzuur-gas bestaat, welke
gassoort veelal, hoezeer meestal minder sterk, in de
nabijheid van Vulkanen gevonden wordt. Na regen moet
de stiklucht zich sterker ontwikkelen dan bij droog
weder.
Het woud van Welerie, waardoor de postweg loopt
naar Samarang, strekt tot schuilplaats aan den konings-
tijger en den gekuifden zwarten slingeraap. Beide dier-
soorten zijn in dit en de naburige bosschen veelvuldig;
ook vindt men er in menigte de kalong of groote
vleêrmuis, die drie, vier en meer voeten vlugts heeft,
en naar welke de Residentie den naam P e-kalong-an
heeft gekregen.
Rivieren en andere wateren. De voornaamste onder
de menigvuldige rivieren zijn: de rivier van Pekalongan,
de Pabéan, de Oeloedjami, de Batang en Oedjong-
Goenong, alle slechts voor kleine vaartuigen bevaar-
baar.
Voortbrengselen. In deze Residentie wordt veel en
voortreiFelijke indigo bereid , ook suiker, tabak , rijst,
jagong, koffij en goede aardappelen aangekweekt; daar-
enboven heeft zij theetuinen en theebereiding, alsmede
eene papiermakerij.
Verdeeling. In het district Pekalongan en de afdee-
ling Batang.
De voornaamste plaats is:
Pekalongan, de hoofdplaats. Zij ligt aan zee en heeft
eene opene reede. De aanzienlijke breedte der rivier,
welke midden door de stad stroomt, de groote stee-
nen nette huizen, aan beide zijden der rivier, en
de fraaije bruggen over dezelve, geven aan het ge-
heel iets aangenaams, dat door het gezigt van eene
arbeidzame, rustige en welvarende bevolking merkelijk
verhoogd wordt. Aan de eene zijde der rivier ligt het
Residentie-Huis, aan de tegenoverliggende het fort. Er
is levendige handel met Batavia; de levensmiddelen zijn
goedkoop en de lucht is gezond.
Oudhedpn. Op onderscheidene plaatsen zijn overblijf-
selen van Hindoesche tempels en heilige graven; zelfs
vindt men in het dal, even als in het omringende ge-
bergte, Djing genoemd, sporen van het vroegere be-
staan eener stad. Zoo is er eene groep van vijf, eene
van vier en nog eene van drie tempels of bedehui-
zen.