Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorbekigt.
Nu ecnige jaren geleden^ verlangde het Departement
der Maatschappij te Soerabaia, dat door haar mogte
vorden bezorgd en uitgegeven een Werkje over de
Geschiedenis en Aardrijkskunde van Nederlands Oost'
\
indische Bezittingen. Er bestond^ zoo meende men ^
daaraan behoefte, zoowel ginds als in het Moeder^
land.
Aan dezen v/ensch gaf de Alge7neene Vergadering
der Maatschappij ^ gehouden in het jaar 1836, gaarne
gehoor^ en magtigde mitsdien Hoofdbestuurderen, om,
met terzijdestelling van het gebruikelijk middel van
Prijsvragen, het verlangde Werk onder hun opzigt
te doen vervaardigen. Ten gevolge dezer magtigingy
■werd, onder bepaalde voorwaarden, de bewerking op-
gedragen aan eenen desbevoegden Schrijver, die ech'
ter later van de zamenstelling van het Gescliiedkun-
dig gedeelte wenschte ontslagen te zijn.
Na