Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
bouworde, en is, in zijn geheel, een aangenaam plekje
gronds,
Indramayoe, aan den mond der Tjimanok, welke
rivier tevens den hoek van Indramayoe helpt vormen.
Dit vlek, het verblijf van den Assistent - Resident,
heeft een klein fort en eene vrij goede haven, gedekt
door de Boompjes, een aangenaam, lommerrijk eilandje.
In dit landschap vindt men digte bosschen van
jati- en ander deugdzaam hout, dat, geveld zijnde,
de rivier afkomt en te Indramayoe tot houtvlotten ver-
eenigd wordt, welke met vaartuigen naar de baai van
Batavia gesleept, en op het eilandje Edam, ter be-
werking, uit elkander genomen worden.
Lossarie, aan de rivier van dienzelfden naam, drie
palen van zee, gelegen op de grenzen van Cheribon,
tegen Tagal. De rivier Lossarie was voormaals de
grensscheiding tusschen oostelijk en westelijk Java,
en vormt met der daad de afscheiding tusschen de beide
volkeren, bij wie de Javaansche en Soendasche taal de
moedertaal is (♦).
Oudheden. De grafstede van Sheik Ibn Moelana,
eersten Apostel van den Islam op Java, ligt niet ver
van de stad Cheribon, en bestaat uit vijf terrassen boven
elkander, welke tegen den berg, gezegcT Goenong-
Jatte, aanliggen; alles is hoogst eenvoudig en onder-
scheidt zich zelfs niet door de minste bouwsieraden.
Op de verhevenste terras, die voor bijzonder heilig
gehouden wordt, is de eigenlijke grafstede.
In weórwil der hooge vereering, welke hier de na-
gedachtenis van Moelana Magfoer geniet, vindt
men op verschillende plaatsen beelden , tot de Bramijnsche
Godsdienst betrekkelijk, welke mede bij de bevolking
in hooge eere gehouden worden.
De overlevering wil, dat op de plaats, waar Cheribon
gebouwd is, aan Sheik Moelana het op Java ge-
liefde garnalen - water zou zijn aangeboden, en hij het
zoo
(*) Door volkplantingen echter heeft men beiderzijds die
scheidslinie overschreden. Zoo spreekt men meestal in de
vlakten van de districten Cheribon en Indramayoe Javaansch;
cerjyijl in het zuiden, ten oosten van de Tjitandoe, in het
landschap Dayoe - Loehoer, in tegendeel Soendaasch gesproken
wordt.