Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
o7
en in de Preangen een fabelachtig verhaal betrellende
den oorsprong dier bergen in omloop is, van waar ook
de namen derzelve in de Soendasche taal eene betee-
kenis hebben; b. v. Tankoeban - Prahn is omgekeerde
praauw, Botkit-Tocngoel is stamberg, als zijnde de
stam van den lambstangboom , waarvan gezegde praauw
zou gemaakt zijn enz.
4. Dc Residentie cheribon
wordt ten noorden bepaald door de Javasche Zee, ten
oosten door de Residentiën Tagal en Banjoemaas en
ten zuiden door de Preanger- Regentschappen en de
baai Segara-anakan, en bevat ruim 303000 inwoners.
Luchtgesteldheid. Aan de kusten zeer heet en on-
gezond, op het gebergte koel en in het zuidelijk
gedeelte zeer gezond.
Bergen. Onder de vijf voorname bergen dezer Resi-
dentie is de Tjermai de hoogste; deze Vuurberg
wordt 8000 voet hoog geschat, en bevat eenen zeer
diepen trechter (krater), die ongeveer 500 voeten diep
is. Hij hangt, door het gebergte Gehang, met den
meer oostelijk gelegen' berg Lossarie te zamen.
Rivieren en andere wateren. De Tjimanok of rivier
van Indramayoe is eene der grootste rivieren , en ont-
springt, op ruim 25 mijlen afstands van het noorder-
strand, in het landschap Lambangan, uit eenige meer-
tjes. De meer oostelijk gelegene Kali-Tondo ontvangt
in het regensaizoen zoo veel toevoer van water, dat zij
op sommige plaatsen wel 200 vademen breedte ver-
krijgt. Verder zijn hier de Tji-loesara, de 2)7-
tampolong, Tji - ribon, Tji - kaso en de Lossarie ten
oosten , en ten zuiden de Tji - tandoewie, die, zoowel
als de Tjimanok, tot zeer ver van zee voor groote
praauwen bevaarbaar zijn.
Voortbrengselen. Voormaals kwam uit het Cheribon-
sche de beste koffij, zoodat nog dikwijls aan de beste
/öy«-koffij de naam van Cheribon-ko^] wordt gege-
ven ; thans is er veel minder koffij, maar daarentegen
veel indigo; ook suiker, katoen en rijst, de laatste
vooral voortreffelijk omstreeks Kandang- Auwer, waar
ook zoutpannen zijn. Er is veel timmerhout, maar
weinig peper. Ook zijn er digt ineengegroeide bos-
D 5 schen ,