Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mp-uii. wiiii, iiii III. LIJ— gF^—■p^aggj
06
enz. Behalve de laatstgenoemde, behoort geen dier
bergen, voor zooverre men ucet, tot de vuurspu-
wende; de Seroct en Sesan worden tot de kegelbergen
gerekend en hebben vogelnestgrotten.
Rivieren en aridere viatercn. De Tjiiaroem, ook
wel rivier van Krawang genoemd ^ is eene belangrijke
rivier; zij ontspringt omstreeks den berg Soenbong, in
de Preanger - Regentschappen, en vereenigt zich met de
zee ten westen van Tandjong - Krawat/g. De Tjipone-
gara ontlast zich bij Tandjong-Pamanoekan in zee;
de Tjiasem; de Tjitjengkol enz. Er zijn verschillende
moerassen, vooral in de nabijheid van de Ijitarocm,
als: in de districten Tjabang of Tjabang- Bomgings,
Krawang en Hadi-arsa; — aan de helling der bergen
vindt men warme en zilte bronnen, ook zwavel-
bronnen en koude koolzuur-ijzerbronnen. — Een meer
ligt op den berg Boerangrang.
Voortbrengselen, Suiker, weinig rundvee, veel buffels
en paarden, maar ook eene menigte tijgers in de bos-
schen, die hier groot nadeel aanrigten; zoo mede veel
insekten, en rivier- en zeevisch in overvloed.
Verdeeling. In de districten Krawang, Hadi-arsa en
Tji - Kompany; de districten Pamanoekan en Tjiasan
zijn in der tijd door de Engelschen aan partikulieren
verkocht,
In het district Tjiasem, in het oosten, en Hadi-
arsa, in het westen van dit landschap, wordt de
Javaansche taal meer of minder zuiver gesproken, dewijl
zich op die plaatsen voorheen C15Ö5—1568) volkplan-
tingen uit het oosten van het eiland hebben neder-
gezet.
De voornaamste plaats is:
Poerwakarta, hoofdplaats der Residentie, In 1832
had deze plaats te lijden van den opstand der Csewasche
arbeiders, behoorende tot de landbouwkolonie te Tji-
tangkop. De verdienstelijke Natuuronderzoeker Mack-
lot kwam bij die gelegenheid om.
Er is hier houtveiling, houtzagerij en koolbranderij; in
het gebergte thee-kuituur en geschikte gronden voor
kofüjbouw. Men vindt er zoutpannen en kalkrotsen met
vogelnestjes.
Oudheden. De bergen Toengoel, Tjogak, Tankoeban-
Prahn, Kockocsan en Boerangrang, vormen in het
zuiden eene bergketen, waaromtrent in het Krawangsche
en