Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S5
Behalve kalkovens, steen- en pannenbakkerijen vindt
men hier koolbranderij, olie- cn suikermolens. — Hoog
in het gebergte worden in het Buitenzorgsche Ein-opesche
groenten en vruchten aangekweekt.
Oudheden. De overblijfselen van Padjadjaran, hoofd-
stad van het Rijk Bramaya-Maïsa-fandratnan, zijn
niet ver van het Buitenzorgsche paleis, en bestaan
uit monsterachtige, ruw gehouwen menschelijke ge-
daanten of beelden. Op de plek , waar de laatste Vorst,
Praboe-Seda, zijne kraton (versterkt paleis) heeft
gehad , is de Batoe - Toelies (beschreven steen) , met een
opschrift in het Sanskrit, uit Hindostan, zoo men wil,
aangebragt. De Veroveraar Hassan-Oedien wordt
gezegd dien steen op de tegenwoordige plaats te hebben
doen stellen, waar tevens een steen gevonden wordt met
de indrukselen van twee menschenvoeten. Te dezer
plaatse wordt geofferd, zoo aan deze als aan de andere
zijde van een' waringa - boom van hoogen ouderdom,
onder wiens schaduw verscheidene heilige graven zich
bevinden. De acht honderd Godenbeelden of Wonderen
(^Ardjo- of Artji- Domas) zijn slecht gehouwen beel-
den , uit de puinen van Padjadjaran afkomstig. Vol-
gens eene overlevering, zijn de Vorsten van Padja-
djaran , die den Islam niet wilden omhelzen, met hun
geheel geslacht in steen veranderd, en dit zou de
oorsprong dezer beelden zijn. — Op de kruin van den
berg Manapa zijn vier gegraven putten uit den tijd,
toen het Rijk van Praboe-Seda is ondergegaan.
3. De Residentie k R a w a n g
wordt ten noorden door de Javasche Zee, ten oosten
door de Residentie Cheribon, ten zuiden door Batavia
en Buitenzorg bepaald, en bevat 31500 inwoners.
Luchtgesteldheid. In liet binnenland niet ongezond;
de stranden zijn laag en moerassig.
Bergen. In het zuiden heeft dit landschap ver-
scheidene bergen, waardoor het van de Prcanger-
Regentschappen is gescheiden. Onder deze is de Boe-
rangrang, aan den voet van welken theetuinen, in
de omstreken van IVanayassa; dc Tjimoewoe, belangrijk-
van wege de warme en zilte bronnen in de nabijheid
van het vlek Tjiratjas; de Bandjaran ; de Tankoeban-
Prahii, welke grootendeels tot de Prtangers behoort
D 4 enz.