Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
De voornaamste plaats is:
Buitenzorg, de lioofdplaats. Zij heeft haren naam te
danken aan den Gouverneur - Generaal van lm hoff,
wien in 1745 eene plek gronds geschonken werd, waar
hij een buitenverblijf aanlegde. Het district Bogor,
waarin dat buitenverblijf gelegen is, heet thans ook
Buitenzorg. Van Batavia naar dat buitenverblijf, 13
uren ver, kwam men nog wel 25 jaar daarna door onbe-
bouwd land en had voor tijgers en roovers te duchten;
thans heeft men eene aaneenschakeling van gehuchten en
sierlijke of prachtige landgoederen. Op 2600 voet boven
de oppervlakte der zee ligt dit buitenverblijf, in 1809 op
een' meer aanzienlijken voet gebragt en in 1818 in een
prachtig paleis herschapen. De Gouverneur - Generaal
van Nederlands Indiè houdt er zijn gewoon verblijf,
en ontkwam ter naauwer nood, op den ic^ien October,
1834, het gevaar van onder het instortende gebouw
met zijne echtgenoote begraven te worden, toen eene
aardbeving het paleis onbewoonbaar maakte. Het is
sedert vernieuwd. De tuin van hetzelve is tot een'
kruidtuin aangelegd; voortbrengselen uit alle deelen van
Java en uit verschillende luchtstreken van Jziè wor-
den er aangekweekt, ook met het doel om den land-
bouw uit te breiden; in dien tuin is eene verzameling
van levende viervoetige dieren, vogels enz. — Eene
kleine, nette Protestantsche kerk, fraaije kazernen en
een Residentie-Huis werden hier gevonden; het laatste
is echter, ten gevolge der aardbeving van October, 1834,
afgebroken.
Bijna het geheele overige gedeelte is de eigendom
van bijzondere landeigenaars, die hier uitgestrekte land-
goederen hebben; onder deze zijn Tsampia en Tjitrap
in het bezit van kalkrotsen, waar de salangarie (de
hirundo esculenta~) hare eetbare nestjes maakt, welke
nestjes men tot hooge prijzen, vooral om naar China
uitgevoerd te worden, verkoopt, en wier opzameling
slechts geringe kosten veroorzaakt (*),
Be-
(*) De beste of blankste soort van vogelnestjes wordt
veelal verkocht per pikol (125 oude ponden) voor 8000
Gulden en meer, zoodat een enkel pond vaak met f 80
betaald wordt. — Ze worden in soepen gebruikt en zijn dan
geleiachtig.