Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SI
Leeuw van Waterloo; weshalve het plein ook wel Plein
van Waterloo genoemd wordt. Nog ziet men op dat
plein eene Roomsche kerk; het paleis, waarin eene
zaal met de»afbeeldingen van al de Gouverneurs-
Generaal , waar de Raad van Indië vergadert en de
Departementen van Algemeen Bestuur zijn gevestigd;
de Vrijmetselaars - Loge: De Ster in het Oosten,
en het zoogenoemde Kamp van Weltevreden, met de
kazernen en Officierswoningen, waaronder die voor den
Algemeenen Bevelhebber van het Indische leger. De
voornaamste lagere school van Nederlands Indië
is hier; gelijk ook een steenen schouwburg, waar
Nederlandsche liefhebbers of Fransche acteurs ver-
tooningen geven. Eene nette kerk of kapel van de
Engelsche Zendelingen staat op Parrapattan, be-
nevens een Engelsch Weeshuis. Prins Hendrik,
derde zoon van Z. M. den Koning, heeft den sisten
Augustus, 1837, den eersten steen gelegd van de
citadel: Prins F reder ik, welke op Weltevreden ge-
bouwd wordt.
Te Batavia vindt men kalkbranderijen , steen-, pannen-
en pottenbakkerijen, arakstokerijen , leerlooijerijen, ver-
werijen, speelkaartenfabrijken voor de Chinezen, en
allerlei bedrijf, dat in eene dergelijke stad verwacht kan
worden; ook zijn er onderscheidene markten, meestal
rondom de stad. Meester Cornelis, een dorp en fort
met eene militaire gevangenis, was in 1811 het middel-
punt van een versterkt kamp, dat tusschen de rivier
en Slokkan was aangelegd en den aösten Augustus
van dat jaar den Engelschen in handen viel. Langs
de redoute N°. 2 drongen deze in het kamp,
toen Majoor Muller en Kapitein Osman zich, met
de stormenderhand die redoute binnenrukkende Engel-
sche granadiers van drie regementen, deden in de lucht
springen en, voor het oogenblik, groote ontsteltenis en
verwarring onder de Engelsche troepen veroorzaakten.
Het dorp wordt door vele Chinezen bewoond.
De Assistent - Residentie buitenzorg
wordt ten noorden door de Residentie Batavia, ten
oosten door de Residentie Krawang, ten zuiden door
de Preanger-Regentschappen en ten westen door de
D 2 Re-