Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
2. De Residentie b a t a v i a
wordt ten noorden door de Zee van Java, ten oosten
door de Residentie Krawang, ten zuiden door de
Assistent-Residentie Buitenzorg en ten westen door de
Residentie Bantam bepaald, en bevat op 70 v. m.
182600 inwoners.
Luchtgesteldheid. De lucht is veelal vochtig en on-
gezond; in den omtrek der hoofdstad is dit echter beter;
doch over het algemeen is het er zeer heet.
Bergen. Men heeft hier bergen noch Vulkanen; alleen
in het zuiden is de grond meer verheven.
Rivieren en andere wateren. De meeste rivieren ko-
men uit de Assistent - Residentie Buitenzorg, waar wij
die nader zien zullen"; zij zijn de Tjidatii of Tange-
rang , die bij Ontong - Java in zee valt; de Tjiliwong
of groote rivier, die door Batavia loopt; de Jngki,
die zich bij Batavia met de Mokervaart vereenigt,
en de Tjiloewar, die, even als de Anjol, bij Tandjong-
pryok in zee valt.
Voortbrengselen. Door de felle hitte en gebrek aan
water is deze Residentie minder vruchtbaar dan andere
deelen van Java; echter zijn er heerlijke boom- en
veldvruchten, rijst, suiker, weinig koffij enz.; ook
vindt men er veel buffels, rundvee, paarden, var-
kens en hoenders, zee- en riviervisch en hier en daar
krokodillen.
Verdeeling. Deze Residentie bestaat uit de Stad
en Voorsteden, die in 7 districten en 24 wijken ver-
deeld zijn, en 2°. uit de Ommelanden, verdeeld in het
westerkwartier of Tangerang, oosterkwartier of Bekassie,
zuiderkwartier of Meester Cornelis, noordwesterkwartier
of Tjuban - Boengin, en zuidoosterkwartier 'of Jatina-
gara.
De voornaamste steden zijn:
Batavia. Het kasteel, dat dien naam ontving, werd
in 1618 aan den oostelijken oever der Tjiliwong,
meestal de groote rivier genoemd, ter plaatse, waar zij
zich in de baai van Jakatra ontlastte, aangelegd.
Ofschoon onder moeijelijkheden. en bezwaren zonder tal
opgetrokken en uitgebreid, werd hetzelve weldra de
fraaiste en hechtste sterkte van geheel Indië. De be-
stendige aanslibbing aan den mond der rivier maakte
alras het aanleggen van buitenwerken noodzakelijk,
die