Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
of ook weinig, of gelieel niet meer, met zwavel-
deelen is bezwangerd. De voornaamste bergen zijn:
de Seda-Katoe, of hoogste top van den Gedee,
11500 voet hoog; de Patocha en de Tankoebati-
Prahn, ieder 7000 'voet; de Goemng - Goentoer of
Galoëng-Gocng; de Merapi, 7000 voet; de Mer-
baboe, nagenoeg 9000 voet; de Brama, welke voor
heilig wordt gehouden; de Ardjoena, 10600 voet,
en de Mahamero of Serniroe, de hoogste berg van
Java, 13000 voet hoog.
§ 15. Regeringsvorm. De Vorsten van Soerakarta
en Djokjokarta heeten Zelfheerschers ; doch zij hebben
een' Rijksbestuurder aan het hoofd der zaken, die niet
handelen mag zonder het goedvinden van den Neder-
landschen Resident of Commissaris bij zijnen Vorst te
hebben verstaan. Voor het overige wordt Java regt-
streeks door Nederlandsche Residenten bestuurd, die
Assistent - Residenten, inlandsche Regenten en mindere
Ambtenaren onder zich hebben. — Er zijn daarenbo-
ven verschillende Sultans of afstammelingen van hen, die
pensioen genieten.
§ 16. VerdeeUtig. Het eiland Java wordt in het
algemeen in Gouvernementslanden en Vorstenlanden ver-
deeld. De eerste bevatten 20 Residentiën en 2 Assi-
stent - Residentiën, die weder in kleinere Afdeelingen
gesplitst worden ; de Vorstenlanden zijn die van Soera-
karta en Djokjokarta (zie § 15). De Residentiën
zijn:
i. Bantam. 2. Batavia, waarbij de Assistent - Re-
sidentie Buitenzorg. 3. Krawang. 4. Cheribon. 5.
Tagal. 6. Pekalongan. 7. Samarang. 8. Japara.
9. Rembang. 10. Soerabaia. 11. Passoeroewang. 12.
Bezoekie. 13. de Preanger-Regentschappen. 14. Ban-
joemaas. 15. Bagelen. 16. Kadoe. 17. Djokjokarta
of Mataram. 18. Soerakarta, de Assistent - Residentie
Patjietan. 19. Madion en 20. Kedirie.
§ 17. Residentiën langs de noordkust :
i. De Residentie bantam
ligt in het westen van Java, en wordt ten noorden
door de Zee van Java, ten noordwesten door Straat
Soenda, ten westen en zuiden door de Indische Zee
en ten oosten door de Residentiën Batavia en de
Pre-