Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
vischt, zijn, zoowel als haaivinnen en hertepezen,
artiiielen, die in China zeer gezocht worden. Voorts
wordt nog van /ävä • uitgevoerd dinding, zijnde herten-
of buffelvleesch, dat in reepen gesneden, met zout in-
gewreven en gedroogd is; klapper- en katjang - olie
(olie, uit kokosnoten of zekere kruipende peulvrucht
geperst), en daarenboven zout, dat een Gouvernements-
monopolie is en in groote hoeveelheid op Java gewon-
nen wordt.
§ II. Kapen en Zeeboezems:
a. Van Javd's westhoek of Java's Hoofd, bij den
ingang van Straat Soenda beginnende, tot aan St.
Nikolaashoek: Eerste punt of Koelang, Tweede punt
of Alang - Alang, Derde punt of Lasong, en Vierde
punt of Tjikonig; en aldaar de Meemvenbaai, Wel-
komstbaai, Peperbaai, Bogt van Anjer en de Mar aks-
baai.
b. Van St. Nikolaashoek tot aan Hoek {Oedjong,
Javaansch, en Tadjong, Maleisch, beteekent Hoek of
Kaap) Panka: Pontang-punt, Ontong-Java, Hoek van
Krawang , van Sidarie, van Pamanoekan, van Indra-
mayoe, van Mandalie of Mandalieke, van Boeang,
van Lassem of van Lerang, van Ouyaer - O uwer, en
de baaijen van Bantam, Batavia, Indramayoe, Che-
ribon, Samarang, Joeria, Rembang, Bandjar en
Toeban.
c. Van Oedjong-Panka tot Java''s oosthoek: De
Hoek van Sidayoe Soerabaia, Bedoelang, Ringgit,
Tjina, Tjanker, Kaap Sedano en Hoek van Balam-
bowang, alsmede de baaijen van Soerabaia, Passoe-
roewang, Panaroekan en Balambowang.
d. Fan Javd's oosthoek langs de geheele zuidkust:
Tandjong, Karang - Dambak, Karang - Pedang, de
rotsige Hoek, de Schildpad-kaap, Kamtjang-punt,
Wijnkoopers-punt, Tjibareno en Palembang - kaap,
met de Kieken-baai, de baaijen van Poegar, van
Sempoe, van Gemak, van Segara-Wedie, van Sem-
bring, van Panjol, van Patjietan, van Tjilatjap, de
Kinder zee of Anakan - haai, Oost- en IFest - Penond-
jong-baai en de Wijnkoopers-baai.
§ 12; Eilanden, in dezelfde volgorde:
a. Meeuweneiland of Poekan, de Zusters, de
Gebroeders, Lewoengan, Papati of Seregie, Groot-
en Klein-Marak; meer eigenlijk in Straat Soenda:
C 5 Prin-