Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
569-
angst en verschrikking des te grooter werden. De zee
begon tevens plotsehng te zieden en te bruisen; zij
brak het land in, en dreef alle op strand staande
vaartuigen voor zich heen, om die vervolgens, met
boomen en alles, wat voor haar geweld bezweken
was, in de diepte even plotseling te doen verdwij-
nen l
Behalve sapanhout en paarden, telt men onder de
voortbrengselen van dit eiland: was, rijst, katjang,
vogelnestjes, tabak, zwavel, tamarinde en vee; daar-
enboven stofgoud, dat in het Rijk Dompo uit het ri-
vierzand wordt gewasschen.
Er zijn zes Staten of Rijken, wier Vorsten meestal
den titel van Radja voeren, en hunne onderwerping
aan het Nederlandsch Bewind erkennen. Langs de
noordkust heeft men de Rijken Sumbawa en Tomboro,
wier bevolking voor de dapperste van dit eiland wordt
gehouden, alsmede Bima, en, voor het overige, de
Staten Dompo, Sangar en Papeekat, alle van minder
belang dan de drie eerste.
De voornaamste plaatsen zijn:
Bima, de hoofdplaats van het Rijk Bima, op de
noordkust, in eene diepe baai, met goeden ankergrond.
De huizen zijn meestal van bamboes , en staan op
vrij hooge palen. Deze stad heeft, in November,
1836, door eene aardbeving en waterberoering veel
geleden, vooral het zeehoofd, eene batterq ter be-
scherming der ankerplaats in de zoogenoemde kampong
Wolanda, of Hollandsche wijk. Hier is het verblijf
van den Radja en van den Nederlandschen Gezag-
hebber , die, met eene kleine beze ng, gehuis-
vest is in het fort, dat van aarden wailen is om-
geven.
De Radja van Bima is, zegt men, de magtigste
van het eiland. Het nabij den Noordoosthoek, of Ta-
felberg , gelegen Vulkaans - Eiland, Giliebante, het
grootere Rotten - Eiland, alsmede het westelijk gedeelte
van het eiland Flores, acht men aan hem onderworpen
of schatpligtig.
De paarden van Bima en van het Vulkaans-Eiland
houdt men voor de voortreffelijkste van de Soenda-Ei-
landen. De Radja levert aan het Nederlandsch Bewind
eene zekere hoeveelheid sapanhout, waarvan de stuk-
ken de lengte moeten hebben van 3 voet, doch enkel
Z van