Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5S8
jagong, was, tabak en katoen uitgevoerd; alsmede
goela - Rottie, zijnde dik gekookte siroop van den lou-
lar- of den jagerboom. Deze siroop wordt als voedsel
gebruikt, en is , benevens gierst en katjang, het voor-
naamste levensonderhoud der Rottinezen. Ook te Baha,
een vlek , waar de Posthouder zijn verblijf heeft, en
in de vlekken Lole, Tcrmano en Rengauw wordt
handel gedreven. Rengauw, een aanzienlijk vlek , heeft
de meeste gemeenschap met Koepang.
De Rottinezen zijn welgemaakt, en tevens beschaaf,
der en dapperder dan de Timorezen; ook houdt de
Resident gewoonlijk een zeker aantal Rottinezen te Koe.
pang, als krijgsvolk. Men vindt onder de bevolking
slechts weinigen, die nog geacht worden tot de oor-
spronkelijke bewoners van Rottie te behooren; deze
noemt men Toewan-Tana (Heeren des Lands); zij
waren in het bezit der Priestelijke waardigheid, vóór
de invoering des Christendoms. Tot de overgebleve-
ne Heidensche gebruiken behoort, dat, onder zekere
omstandigheden, den kaaimannen met plegtigheid de oor-
log verklaard, en even zoo de vrede aangekondigd
wordt.
De voornaamste plaats is:
Thie, een aanzienlijk vlek, waar het voornaamste
Pamalie-huis (Heidensche tempel) van het eiland gestaan
heeft. Thans is er eene kerk, een Zendeling en eene
school, welke, in 1839, door 300 kinderen bezocht
werd. De huizen staan, digt bij elkander, op eene
hoogte aan het strand; en er is eene goede haven voor
kleine vaartuigen. Van Makasser komen hier dikwijls
tripangvisschers, dewijl in de nabijheid goede tripang-
banken zijn.
Ten westen van Rottie ligt het eilandje Dauw, ook
wel Diouw genoemd, slechts eene zandige klip, welke
weinig voortbrengt, zoodat de meeste levensbehoeften
van Rottie moeten komen. De bewoners, die vrij
talrijk zijn, bestaan uit wevers, bekwame goudsmeden
en uitmuntende gouddraadtrekkers.
Onder de andere eilanden, omstreeks Rottie gelegen,
is vooral Smauw, of Semamv, belangrijk door den
grooten waringa - boom , welke, naar men meent, wel
3000 stanrmen of loten telt. Vele groote of kalong-
vleêrmuizen vinden er eene schuilplaats.
Het