Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
II, JLLlUd-, O. lUU. LI
366-
in 1834 nog twee Maleische scholen gevoegd, en
men is voornemens, er eene Kweekschool voor in-
landsche Onderwiizers op te rigten. Er is een Mo-
hammedaansche en een Chinesche tempel. Het groot-
ste gedeehe der Chinesche wijk werd in 1836 door
brand verwoest. De meeste huizen zijn hier van be-
bakhout, dat duurzamer is dan bamboes; ook ziet men
verscheiden steenen huizen; doch deze staan veelal digt
opeen en in eene diepe rotsachtige vallei. Het is hier
niet zeer gezond, vooral in de regen-mousson , dewijl
de zee alsdan met geweld tegen de nabi,jliggende rotsen
slaat, en de op die wijze ontwikkelde zeedampen,
boven het dal van Koepang blijvende hangen, koortsen
veroorzaken. De bewoners bestaan voornamelijk uit
Koepannezen, Chinezen, Rottinezen, Savoenezen en
Solorezen. De laatste houden zich uitsluitend bezig
met visscherij. Voor het overige vervaardigen zij was-
kaarsen , en generen zich met ijzer- en goudsmederij
en scheepsbouw.
Het fort Concordia beschermt de reede, doch ligt
te laag. Daardoor is het er ongezond, en kan de
sterkte tegen eenen aanval van de landzijde niet be-
hoorlijk verdedigd worden. De baai is zeer ruim; het
gewone verschil van den waterstand is 3 voet; bui-
tengewone vloeden doen echter het water soms tot 9
en 10 voet oploopen. Vooraan in de baai liggen,
omstreeks de noordoostpunt, de eilandjes Tiekoes en
Boerong; meer westelijk ligt het lage en van riifen
omringde eilandje Kea. In de regen- of west-mousson
Cvan het laatst van November tot April) verschaft de
reede van Koepang geene genoegzame veiligheid, dewijl
de schepen kort onder den wal moeten ankeren en bij
plotseling opkomende westewinden in gevaar zijn, van
op het strand te worden geworpen. Zij nemen der-
halve liever hunne toevlugt, of onder het eiland
Semauw, of achter de eilandjes Boerong en Tiekoes,
op de hoogte van Soelamoe, waar zij op 6 tot 3
vademen ankergrond veilig liggen.
Tot uitbreiding van den handel is, in 1836, de ha-
ven van Timor opengesteld voor alle schepen, wel-
ke van Nederlands-Indische zeebrieven voorzien zijn.
De handel, die op Java, Makasser, Amboina, Btma
cn Mauritius gedreven wordt, bestaat in sandelhout,
was, waskaarsen , welke de voornaamste handelstakken
zijn,