Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sol
sehen veelal Sandehvood, of Sandelhout genoemd , met
de Sauyo-Eilandjes, onderling door een rif vereenigd,
ten zuiden; voorts Sahrao, of Adinara, ook wel
Odonaro geheeten, met Noord- en Zuid-Batoe-Ta-
rie , of de Komba - Eilanden , Lomblem , Pantar,
met de Groene Eilandjes , de Noor der-, Midden- en
Zuider' Eilandjes, Ombay , of Mallowa , Kambing,
Timor , Semauv/ , of Smauw, Tios, Groot- en Klein -
Rottie, Dauw, of Diouw, Dana en de Savoe-, of
Saboe- Eilandjes, waarvan Sayoe, of Groot-Savoe, en
Benjoar de grootste zijn.
c. IVetter, met het Varkens- en Honden - Eiland,
de Teralfa- groep, bestaande uit Groot-Koma en eeni-
ge omringende kleine eilandjes, Kisser, of eigenlijk
Makisser, Lettee, of Leti, Moä, of Moway, La-
kor, de Loewan-of Loewang - groep , alle dooreen
steil afloopend rif vereenigd, Sermatta, of Serema-
tang, met het Sehildpads • Eiland, ét Bab-
ber-groep, de meest oostelijke van al deze eilanden,
waarvan Babber het grootste is; daarenboven komen
in aanmerking: Wetang, Daay , of Daain , Dawera,
Dawelora en Massela; voorts liggen ten noorden ver-
spreid : de Damme-, of Dammer - Eilandjes, Teon ,
of Tehong, Ntla, Serotwa , Vogel - Eiland, of Boe-
rong, of Manok, met zwavelbronnen, die zeer zui-
vere zwavel opleveren, de Sehildpads Eilandjes, het
Vulkaans- Eiland en de Lueipara- Eilandjes en rif-
fen, vooral bekend geworden door het stranden van
het stoomschip Willem /, in den nacht van den 5<)eii
op den ódcn Mei, 1837, met in alles 140 zielen;
ten gevolge waarvan de Gouverneur der Molukken d e
S t u e r s , met zijne echtgenoote en vier kinderen, en
een honderdtal andere personen hoogst kommerlijk den
tijd van vijf weken op het Lueipara-rif doorbrag-
ten.
§ 14. Binnenwateren. De rivieren zijn van minder
belang, dan men wel op eilanden, als Sombo, Flo-
res en Timor, zou mogen verwachten; hier en daar
zijn meren, ook in de trechters van voormalige Vul-
kanen ; voorts heete, zoowel zwavel- als slijk- en
andere bronnen.
§ 15. Bergen. Op deze eilanden vindt men de
voortzetting der bergen en bergketens, die op Java
voorkomen. Er zijn kalkrotsen , die echter veelal' zich
af.