Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
JAVA.

Inleiding.
Dit eiland wordt te regt het belangrijkste geacht van
den geheelen Archipel. Sedert ruim twee eeuwen is het
de hoofdzetel der Nederlandsche magt, welken de Alge-
meene Landvoogd Koen uit de Molukken derwaarts
overbragt, waar hij de beste gelegenheid meende te
vinden, om er het middelpunt van het Bewind te vesti-
gen. Reeds was Bantam de plaats, waar de meeste
uit Europa komende schepen het eerst ankerden, en
waar zij het laatst ververschten, wanneer zij door Straat
Soenda huiswaarts keerden. Bantam, werwaarts de handel
velerlei Aziatische kooplieden lokte, had in zijne nabij-
heid de baai van Jakatra, zoo ruim en geschikt tot
berging der grootste vloten, als tot het schoonmaken
van de kiel der schepen en tot herstel van geledene
schade. Het was van belang, in die baai het middelpunt
te vestigen van de zich allerwegen uitbreidende magt
der Nederlanders, die bezittingen of kantoren C^ogcs)
hadden in het oosten op Solor en Timor, in het
noorden op de Molukschc Eilanden, in het westen te
Patany, Johor. en verder in de zoogenoemde West
van Indië, op Ceylon, de Kust van Koroinandel en
Malabar.
De vruchtbaarheid en verscheidenheid van den grond,
zoowel als de handelbaarheid en getrouwheid der be-,
vglking, hebben de keuze van Java tot zetel der Hooge
Regering van Nederlands Indië sedert lang geregtvaar-
digd.
De