Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TIMOR,
EN DE
SOENDASCHE EILANDEN.
Inleiding,
De sterkten, welke de Portugezen, bg den aanvang der
17de eeuw," op de eilanden Solor en Timor hadden,
trokken weldra de aandacht der Nederlanders tot zich,
vooral omdat een der voortbrengselen van die eilanden,
het sandelhout namelijk, een handelsartikel opleverde, dat
op de Chinesche markt zeer gezocht was. Men deed
derhalve pogingen, om de Portugezen uit het oosten
van den Archipel xt verdrijven; kreeg bereids in 1613
vasten voet op Solor en 'Timor, doch trachtte te ver-
geefs de Portugezen van daar te verjagen, hoezeer men
hen in de eeuw meermalen beoorloogde. Later
bleek het, dat de handel op Timor en op de eilan-
den, welke de schakel uitmaken tusschen dat eiland en
Java, geenszins van zoodanig belang was, om daarvoor
kostbare oorlogen te voeren; maar ook verloren de Por-
tugezen zoo zeer alle Staatkundig gewigt in den Indi-
schen Archipel, dat zij niet langer als mededingers te
vreezen waren. Meer dan eenmaal werd sedert dien tijd
de vraag geopperd, of het niet beter ware, de eilanden
ten oosten van Java, of de Soendasche, benevens de
zuidwester- en zuidooster-eilanden, geheel te verlaten,
daar