Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
344-
F. P A P O E \V A,
OF
NIEUW -CÜINEA, MET DE PAPOESCHE EILANDEN.
Inleiding.
De kennis, welke de Europeërs bij den aanvang der
17de eeuw hadden aan het bestaan van Niemv-Guinea,
of Papoewa, was zeer beperkt, en steunde, wat de
westkust aangaat, enkel op berigten van inlanders. Door
den togt van Willem Janssen geraakte men, in
i6g6, met de westkust van Niemv-Guinea meer we-
zenlijk bekend. Het schijnt, dat het Nederlandsche Ge-
meenebest reeds toen, op de destijds gebruikelijke wij-
ze, van dat Land heeft bezit genomen. Gelijke be-
zitneming had plaats in 1623, op onderscheidene pun-
ten ook later, en de laatste maal op den 2451611 Au-
gustus, 1828, wanneer de Commissaris van Del--
den, te beginnen met de zuidkust op 141° ooster-
lengte van Greenv/ich, het westelijk gedeelte van Nieuw -
Guinea bezette.
De weinige beschaving der bewoners van Nieuw-
Guinea en hunne verraderlijke inborst waren steeds
groote hinderpalen tot het aanknoopen van geregelde
en duurzame handelsbetrekkingen. De Gorammers,
Keffingers en Wadjorezen maakten van himnen kant
al-