Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
343-
van kerken, en zelfs zijn hier en daar Bijbels, of leer-
boeken bewaard gebleven. De bewoners der kleine
noordelijke eilanden, waar voorheen het Evangelie ge-
predikt werd, zijn wel grootendeels tot het vroegere
Heidendom teruggekeerd, maar niet tot de leer van
den Islam overgegaan, daar deze er geen' invloed
uitoefent.
De voornaamste plaatsen zijn:
Av/eer, een fraai, welbevolkt dorp , nabij den zuid-
westhoek van het eiland Vordate. Het ligt op eene
hoogte, nabij het strand, is met een' steenen muur
omringd, en heeft zindelijke woningen, die ruim zijn
en slechts een enkel gezin bevatten. De huizen staan
hoog op palen en zijn van bamboes vervaardigd. Men
zou kunnen zeggen, dat A-weer eigenlijk uit drie dorpen
bestaat, als Aweer, Ewemer en Komian, welke alle
op zeer korten afstand van elkander liggen. — Men
vindt hier landbouw en visscherq; de laatste verschaft
niet alleen velerlei soort van smakelijke visch, maar
ook schildpad, karet en inzonderheid tripang. Van
Banda en Ambon komt men hier om handel te drijven;
doch met de tripangvangst gaat het als op de Aroe-
Eilanden, zoodat de kooplieden hier mede ongeveer
drie maanden moeten vertoeven, alvorens hunne lading
te kunnen bekomen.
Watidal, een dorp op de westkust van Larrat,
aan den ingang van de Timor - Laut - straat, en waar
deze het naauwst is. De landbouw der bewoners dient
hoofdzakelijk tot eigene behoefte; doch de visscherij
van tripang, schildpadden en karet voorziet in den
handel met de vaartuigen , welke van Banda komen.
F.