Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
550-
cle klippen met de hand gegrepen, of, op diep water,
meestal met pijlen geschoten. Op de tripangvangst gaat
men, zoo als gezegd is, eerst uit na de komst der
kooplieden, en na met hen overeenkomsten te hebben
getroffen. Zonder de soorten af te zonderen , verkoopt
men de tripang bij de oekoer (ongeveer i pikol) of bij
den tel. Zij wordt op ondiepten, of koraalklippen, in
de nabijheid der Aroe-Eilanden, vooral omstreeks het
eiland Workay, waar, aan de oostzijde, groote tripang-
banken zijn, meestal bij laag water geraapt, of wel met
een' harpoen of elger gestoken en gevangen. Sommige
soorten worden opengesneden, van andere wordt slechts
de huid afgestroopt; waarna zij in zeewater, met bij-
voeging van popayabladen, of van den bast van den
bengkoedoe, gekookt worden. Nadat zij opgespannen en
herhaaldelijk gewasschen is, wordt zij op matten uit-
gespreid , gedroogd en in zakken bewaard. De beste
soorten gelden te Kanton weleens van ƒ 250 tot / 300
per pikol.
De voornaamste plaatsen zijn:
Wadjier, het aanzienlijkste dorp van het eiland Wad-
jier, aan de noordzijde, met eene goede ankerplaats in
het noordoosten, welke door het eiland Wassier gedekt
wordt. De huizen staan aan de beide zijden eener
zout - waterkreek en op eenigen afstand van elkander.
Men vindt er overblijfselen van eene uitgebreide sterk-
te , en van steenen huizen, door de Nederlanders in de
i7''e eeuw gebouwd. — Sago en aardvruchten zijn hier
de voornaamste voortbrengselen; voor het overige is er
veel vischvangst. — De bevolking bestaat uit Moham-
medanen cn Heidenen.
Wokang, de hoofdplaats van het eiland van dien
naam , dat het grootste is der eilanden ten noorden van
de Soengie - Maber - H^ato. Hier wordt veel handel ge-
dreven ; maar dezelve is bijna geheel in handen der
Makassaren en Boniërs. De belangrijkste sterkte der
Nederlanders, op de Aroe-groep, was aan de Bogt
van K'okan , en werd in de 17de eeuw stevig gebouwd
en van bastions voorzien; thans is er een klein fort.
De kerk ten zuiden der hoofdplaats, mede in de 17de
eeuw gebouwd , is wél onderhouden, en, nog in goeden
staat, van banken, lessenaars en stoelen voorzien. De
Ambonesche Schoolmeester houdt des zondags in de
kerk godsdienstoefening, bestaande in het voorlezen van
eeni-