Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
529-
Key-Wattelee gedekt. In dit volkrijlte vlek is veel
scheepsbouw, en de hier gemaakte vaartuigen zijn, om
hunne sterkte, op Banda en andere eilanden gezocht.
Doela wordt als de voornaamste handelplaats der Key-
Eilanden beschouwd; de handel met de Celebezen is
er van belang.
De aroe-eilanden.
Men zie de eilanden dezer groep bij § 13.
Zij zijn meestal laag , zonder heuvels of bergen; deels
zijn zij moerassig of zandig, deels bestaan zij uit klip-
pen of kalkrotsen. Behalve door de drie voorname
vaarwaters, het eene van het noorden naar het zuiden,
en de beide andere van het westen naar het oosten,
worden de eilanden van elkander gescheiden door geu-
len, of enge zout - waterspruiten, die slechts voor
kleine praauwen toegankelijk zijn.
Op de eilanden Wokang, Wammer en Maykoor zijn
belijders van het Christendom , en op onderscheidene
dorpen is een Schoolmeester. Bij de Christenen heerscht
meer beschaving, en deze staan bij hunne landgenooten
in bijzondere achting; ook gehoorzamen de Heidenen
gewillig aan de Christen - Orangkayas. Men meent hier
In 't algemeen groote geneigdheid tot de aanneming van
het Christendom te bespeuren. De achterv/ah-eilan-
den , wier bevolking minder bekend is dan die der
■voorwals - eilanden , zijn , behalve Kobrohor, aan de
Hoofden der laatstgenoemde onderworpen.
Vroeger verkreeg men van deze eilanden, behalve
andere goederen, ook timmerhout, en vooral slaven,
welke de bewoners op elkander veroverden , of van de
kust van Nieuw- Guinea haalden. Men heeft in de
afgeloopene eeuw pogingen gedaan, om sassefras en
sapan , ook om koffij alhier aan te kweeken ; doch deze
pogingen zijn alle zonder gunstigen uitslag gebleven. De
parelvisscherij is sedert lang in verval geraakt, alzoo
de paarlen klein en slecht van soort zijn, en daaren-
boven de haaijen deze visscherij gevaarlijk maken.
De voornaamste middelen van bestaan zijn visscherij
en tripangvangst. Visch is hier in overvloed en het
voornaamste voedsel; de kakap, eene soort van kabel-
jaauvv, levert een zeer smakelijk geregt. De vangst is
gemakkelijk; de visch wordt, of, bi) laag water, op
W 5 ■ de