Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
A. DE OOSTEtt-GROEPEN.
Inleiding»
Men kan de Ooster - Eilanden in drie groepen ver-
deelen, als in de Key -groep , of Archipel, die, meest
westelijk, zich aan de Ceramsche Eilanden aansluit,
de Aroe- groep, in het oosten, en den Tenimber-^ of
Timor-Laut-Archipel, in het zuidwesten. Met de
bewoners der beide eerste groepen werden reeds in het
begin der 17de eeuw handelsbetrekkingen aangeknoopt;
in 1623 sloot men verdragen met de voornaamste Op-
perhoofden , waarbij zij zich onderwierpen en in den
rang van onderdanen traden. De onderwerping dier vol-
keren is echter weleens tot vijandschap overgegaan, óf,
omdat zij zich door verdrevene en zwervende Banda-
nezen tegen Nederland lieten ophitsen, óf omdat zij,
niet bedwongen door militaire bezetting, zich tegen de
uitroeijing der specerijboomen verzetten. Men liet in-
tusschen niet na, zoowel door het onderwijs der jeugd,
als door de Christelijke Godsdienst, op de bevolking
te werken, zoodat reeds in 1635 een Predikant en eenige
Schoolmeesters naar deze eilanden gezonden werden.
Meermalen heeft sedert een Predikant, of Krankbezoe-
ker, zich eenigen tijd in de Ooster - Eilanden opgehou-
den, en werden er Ambonesche Onderwijzers op ver-
schillende punten gevestigd. Alhoewel godsdienstig on.
derrigt en schoolonderwys in de tweede helft der iS^c
W 2 eeuw