Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
520-
Tanomoe, een aanzienlijk vlek, aan de landengte van
dien raam. Van Amboina gaat men veelal over deze
plaats, wanneer men met een klein vaartuig zich naar
Bonoa, of de andere raburige kleine eilanden, wil bege
ven. Tanoenoe werd, in 1817, door de Nederland
sche troepen in brand gestoken , omdat er zich opstan
delingen genesteld hadden. Hieromstreeks zijn uirge
strekte bosschen, waarin veel kajapoet- en kokosboo
men en andere nuttige houtsoorten gevonden worden.
Kaibobo, een groot vlek, aan de oostzijde der Baa.
van tlowamohel, zeer aangenaam , te midden van lom-
merrijk geboomte, tegen heuvels en op een' rijzenden
grond, gelegen. Niet ver van den oever ziet men
eenige eilandjes, als Oela, Kassa enz., waarop het
oog met genoegen rust, en welke het geheele tooneel
nog schilderachtiger maken. Sedert meer dan twee eeu-
wen zijn de bewoners Christenen. Er is een Zendeling,
eene kerk cn school; ook een klein fort en eene goede
Kommandantswoning.
Roemakai, een niet onaanzienlijk dorp, van waar men
ren fraai gezigt heeft op Oma en Honimoa. In 1817
werd hier, zoowel als op de naburige vlekken, alles in
brand gestoken , om de muitelingen te verdrijven. Ook
de kerk mogt de vernieling niet ontgaan, ten gevolge
waarvan ccne nieuwe fraaije kerk werd gebouwd , die,
den 26stcn November, 1823, door de Predikanten
Roorda van Eysinga en Kam is ingewijd. Men
heeft hier overvloed van groote ananassen. Uit de ve-
zels der bladeren wordt goed naaigaren vervaardigd.
Amahoy, in de baai van denzelfden naam. Dit vlek
bestaat eigenlijk uit drie dorpen, of wijken, Amahoy,
Savoko, of 'Swanko, en Makarickie. In het midden
der 17de eeuw stond er reeds eene fraaije kerk cn
school; doch in 1823 moest eene nieuwe kerk gebouwd
worden. Landbouw, weverij en handel bloeijen hier;
ook is de baai zeer goed.
K e f f i n g
bestaat eigenlijk uit twee eilanden: Groot- en Klein-
K(ffing, "die door eene geul van elkander gescheiden
zijn. Zij liggen zuidoostelijk van Straat Kedda - Kedda,
en zijn onder het water door eene zandbank met Ceram
vereenigd , zoodat die straat een gevaarlijk vaarwater is.
Bei-