Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
317-
liowamolielsclie taal is , welke op deze eilanden gespro-
ken wordt; anderen willen , dat de Ceramsche taal van
het Howaniohelsch wezenlijk onderscheiden is, en overal
gebezigd wordt, waar de Ceramsche gebruiken worden
gevolgd. Het Maleisch is bij de strandvolkeren niet
onbekend.
§ IC. Middelen yan Bestaan. De landbouw bloeit
hier niet; doch de talrijke sago-, kokos-, brood - en
kanarieboomen leveren genoegzaam voedsel en olie. Hier
cn daar worden aardvruchten en boontjes gekweekt,
en tuingevogelte of varkens aangefokt. Voorts vindt mcii
er smederijen, weverijen, en scheepsbouw of scheep-
vaart.
§ II. Kapen. Alleen die van het eiland Ceram.
Van de zuidvvestpunt, langs de westkust, naar het
noorden en zoo verder liggen: Tandjong -Sekat, of
Drooge Kijsthoek, de Noordwestpunt, of Nassausche
hoek, Tandjong - Nohallie , Kraw • Sewa, de Vlakke
hoek. Kaap Leeuwarden, of Noordoosthoek, Tandjong-
Waroe, Karakit, Sassela, of Zuidoosthoek, Schtjtel-
broekstoren, Kaap Ilaya, of Ilay , Amahoy , of /Ima-
hei, Tandjong - Laitue , Pihaha , Serok en Kaibobo.
% 12. Zeeboezems en Straten:
Het Nassausche gat, aan de westkust van Ceram,
deels gevormd door het Varkens-Eiland; de Bogt van
Bonoa , Baai Sawa , of Saway, de Bogt yan fVaroe,
Straat Kedda- Kedda, slechts eene vrij ondiepe en ge-
vaarlijke kreek, waardoor Groot - Kejjing van Ceram is
gescheiden; de Bogt van Haya, de Baai yan Ama-
hoy, de Bogt van Oma en de groote Baai van Ilowa-
mohel. Ten oosten van Keffing vindt men Straat G/r-
ser ^ een veilig vaarwater, en de Straat van Ceram-
Laut, ten oosten der groep van Ceram-Laut, die on-
veilig is van wege de koraalriffen en de stroomtrekking.
§ 13. Eilanden:
Het eiland Ceram, verreweg het grootste, strekt zich
uit van het westen naar het oosten, verbreedt zich en
neemt vervolgens eene rigting naar het zuidoosten. Be-
halve de reeds onder de Amboinsche Eilanden, ten zui-
den of westen van Ceram, genoemde, liggen , langs de
noordkust, de liassar-, of Bassara- Eilandjes , de
hon-Eilandjes en Waroe, dat, met de meer oostelijk
gelegene Akat - Eilandjes en het eiland Leeuwarden, de
Bogt van M'aroe tegen het noordoosten beschermt; ver-
der