Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
325-
vroeger en iater, meermalen schuldig gemaakt aan roo-
verij , overrompeling en moord, wanneer Nederland-
sche vaartuigen ter goeder trouw op hunne kusten
wilden landen. Tot straf roeide men dan hunne spece-
rgboomen met geweld uit, of kastydde hen op eene
andere wijze, totdat de veêrkracht bij de Oostindische
Maatschappij in de iS^e eeuw allengs verslapte, en
zulke misdaden, bij gebrek aan krijgsmagt, meestal
ongestraft bleven. Sedert de wederinbezitneming der
Moluksche Eilanden, in 1817, vertoont zich van tijd
tot tijd een oorlogsvaartuig in die wateren, en be-
zoekt de onderscheiden eilanden, hetgene voldoende is,
om deze volkeren in bedwang en onderwerping te
houden.
S i. Ligging en Grenzen. Tusschen 127° 48' en
132° 17' oosterlengte van Greenwich, en tusschen 2°
45' en 5° 29' zuiderbreedte. De begrenzing is de ei-
genlijke Bandasche Zee ten zuiden, en de Moluksehe-
of Ceramsche Zee ten noorden.
§ 2. Uitgestrektheid en Bevolking. Ceram ligt het
meest westelyk, terwijl de Ceramsche Eilanden eene
keten vormen, welke eerst zuidoost en voorts zuidelijk
tot nabij den Key. Archipel loopt. De oppervlakte be-
draagt ongeveer 750 vierkante mijlen, en de bevolking
624000 zielen.
§ 3. Luchtgesteldheid. Deze is op het grootere
Ceram niet dezelfde als op de kleine eilanden, dewijl
over de laatste dc zeewinden meer ongehinderd kunnen
waaijen; daarbjj is op deze de grond rotsig of klippig,
zoodat zij gezond genoemd mogen worden. Op Ceram
zelf is, vooral in de binnenlanden, van wege de moe-
ras- of zwaveldampen, de lucht vochtig en ongezond.
Langs de kusten is dit minder het geval, en verscheidene
plaatsen aan de zuidkust zijn voor de gezondheid niet
nadeelig,
§ 4. Voortbrengselen. Ijzerhout, makila en andere
houtsoorten, voor scheepsbouw geschikt; baaihout,
dat, als niet duurzaam zijnde, hoofdzakelijk bjj plegtige
gelegenheden, voor tijdelijk gebruik, wordt gebezigd;
ve-