Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
323-
eenen digten aschregen en verpestende zwaveklainpen
vergezeld waren, doch welke door eenen weldadigen
zuidoostewind van de eilanden werden afgedreven. Een
nieuwe krater had zich inmiddels aan de noordwestzijde
van den Vuurberg gevormd.
In April, 1817, beklom de tegenwoordige Kapitein
ter Zee V e r - H u e 11, destijds eerste Commissaris tot
het overnemen der Bandasche Eilanden uit handen der
Engelschen, met eenige andere Officieren den Goenong-
Apie, Sedert is die Vuurberg meermalen door Neder-
landsche Zeeofficieren bestegen; onder anderen door drie
derzelve van At Bellona, toen, in Mei, 1837, Zijne
, Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik zich op Banda
bevond. Kort te voren had de Luitenant ter Zee Pels
R ij c k e n bij het beklimmen van den berg het leven
verloren.
V 5 •• D.