Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
noj
NRIRA of BANDA-NEIRA.
Dit eiland ligt noordwestwaarts van Banda, waarvan
liet door het Gat van Banda gescheiden is; het heeft
de gedaante van een' winicelhaak; de stranden zijn steil
en van binnen is het boschrijk.
Het is als omringd van batterijen en sterkten; de
voornaamste derzelve zijn op Berg JFastem, die steil
uit zee oprijst en een klein schiereiland vormt, en
op den Papenberg, aan de engte van het Zonne-
gat, tot verdediging der kom, welke aldaar door de
beide eilanden gevormd wordt. Op den Papenberg
staat een telegraaph. Het drinkwater is niet zeer
goed, en het eiland schaars van levensmiddelen voor-
zien.
De voornaamste plaats is:
Neird, eene kleine nette stad, de hoofdplaats der
Bandasche Eilanden en het verblijf van den Resident,
van den Raad van Justitie enz. Er is eene kerk en
school, een Residentie- of Gouvernements - huis, een
fraai gebouw, eene werf aan het Zonnegat, mus-
kaat- en andere pakhuizen enz. De huizen zijn voor-
zien van regenbakken en bamboezen slaaphui'^jes. De
Goenong-Menangies, of Treurberg, bevat eene spe-
lonk , welke denkelijk ter begraafplaats der vroegere
Koningen van Neird gediend heeft. De stad is ge-
dekt door twee batteriien, en door het fort Nas-
sau, dat, nabij het Zonnegat gelegen, in 1609 op
de grondslagen , door de Portugezen gelegd , ge-
bouwd is. Nassau, ook het Waterfort genaamd, be-
strijkt het palenhoofd en de ankerplaats, welke aan
den oever van Neirè gevonden wordr. Het kasteel
Belgica ligt kort achter de stad, op eenen heuvel,
en beheerscht beide de stad en het fort. Reeds in
1611 bouwde men te dezer plaatse een fort; doch
het is sedert vervangen door het tegenwoordige kas-
teel , dat in 1678 voltooid werd en buitengemeen
hecht en sterk gemaakt is. Er zijn gemetselde re-
genbakken ; en er is daarenboven in Belgica een wa-
terput, welke des noods voor de bezetting voldoende
geacht wordt. Belgica is een vijfhoek, van bolwer-
ken voorzien; het wordt, behoorlijk verdedigd zijn-
de , voor onneembaar gehouden. Evenwel is het op
het einde der vorige, en nog eens, in den beginne
V ' der