Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
304
Op Goemng'Apie: De Uitgebrande hoek, de Kop
en de Galgenhoek, alle aan het Gat yan Lonthoir,
§ 12. Zeeboezems. De Baai yan Banda; de toe-
gangen daartoe zijn, aan de westzijde, het Gat van
Lonthoir, in het noorden, het Zonnegat, tusschen Goe-
mng-Apie en Neird, aan de oostzijde, het Oostergat,
of Gat van Neird, aan de zijde van Neird, in her
Celamsehe Kanaal, of Celamsehe gat, aan de zijde
van Groot-Banda, langs de zuidkust van dit laatste,
de Bogt van Oerien en van Lakkoy.
§ 13. Eilanden. Aan den ingang van het Zonnegat,
de eilandjes Vrouv/en • Eiland en Krakal. Het inko-
men der baai van Banda, aan de oostzijde, wordt in
twee vaarwaters gescheiden door de eilandjes Kappal
en Pisang, of Maön, door een rif aan elkander verbon-
den. Op Pisang is een fortje, tot bestrijking der beide
vaarwaters, in vereeniging met de batterijen op de punt
van Neird en aan den Vogelboek. Er worden groen-
ten en andere tuingewassen aangekweekt, die er zeer
goed tieren. Poelo-Swanggy, of Setang , Toover- of
Duivels - Eiland, ligt verder ten noorden, een woest
eiland, dat niet gemakkelijk te naderen is, en het-
welk de inlanders ongaarne op korten afstand langs
varen.
§ 14. Binnenwateren. Men vindt hier slechts onbe-
duidende kleine beken.
§15. Bergen. De Bandasche Vuurberg, zoo men
wil, nog geene 2000 voeten hoog; op Groot-Banda
heeft men den Orang - Datang, en op Neird den
Papenberg.
% 16. Regeringsvorm, De Residentie behoort onder
het Gouvernement der Molukken. Na 1824 bestaat
er een Raad van Justitie, die het vroeger bestaan
hebbende Collegie van Justitie, dat echter sedert ge-
ruimen tijd opgeheven was, vervangen heeft. Deze Raad
behoort onder de jurisdictie van het Hof, dat te Am-
bon zitting houdt.
§ 17. Verdeeling. Als het belangrijkste, van wege
de hoofdplaats, komt voor: eerst Neird, dan Groot-
Banda , voorts Aay, Rhun en Rosingain, en einde-
lijk het Brandende Eiland, waarvan wij eenige Na-
tuurkimdige bijzonderheden zullen mededeelen.
Nei-