Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
301-
c. DE BANDASCHE EILANDEIN.
Inleiding,
Hoe klein ook de eilanden zijn, aan welke de naam
van Bandasche Eilanden toekomt, zoo zijn zij toch
zeer belangrijk, zoowel uit hoofde van de teelt der
muskaatboomen, die alhier, sedert het midden der 17de
eeuw, bij uitsluiting is gehandhaafd, als van wege den
invloed, welken het bezit dier eilanden, in genoemde
eeuw vooral, op de lotgevallen der Oostindische Maat-
schappij gehad heeft.
Reeds in den aanvang der i6de eeuw werden de
Portugezen met de Bandasche Eilanden bekend, en
begonnen van daar noten en foelie te halen. Zij
vonden echter den Bandanees zeer wantrouwend jegens
den vreemdeling, en het gelukte hun geenszins, zich
op die eilanden te vestigen, want toen zij het eindelijk
zoo ver gebragt hadden, dat het hun vergund was,
een fort te bouwen, werden zij, toen zij naauwelijks de
grondslagen gereed hadden, overrompeld en vermoord.
Sedert werd Bantam de voornaamste handelplaats der
Bandasche specerijen, totdat de Nederlanders in Indië
kwamen, en Jacob van Heemskerk, in 1599,
voor Banda het anker liet vallen. Door zijn omzigtig
gedrag wist deze den eilanders eenig vertrouwen in te
boezemen; hij begon handel met hen te drijven, en
Itót eenige der zijnen met koopwaren achter, ten einde,
T 3 .bij