Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
288-
den Berg en de zijnen gepleegd. Ook was Sapa-
rocwa eene der laatste plaatsen, welke in handen der
muitelingen bleven.
Sierie- Sorry, een groot vlek, op eene landpunt,
tegenover Boy, De meeste woningen alhier staan, on-
der hoog geboomte, aan den oever. De kerk is een
fraai gebouw, met lakwerk, verguldsels enz. versierd.
Ook heeft men er eene school.
Deze plaats was, in 1817, door negen verschan-
singen van klipsteen verdedigd, welke alle, door de
Nederlandsche troepen, onder den Majoor Meijer
en den Kapitein Vermen len-Krieger, met den
Eersten Luitenant der Genie Brouwer en den Luite-
nant ter Zee 't H 0 0 f t, achtervolgens , stormenderhand
vermeesterd werden. Den lü^en November kreeg men,
in de nabijheid van Sierie - Sorry, door de onver-
saagdheid van den Amboinschen Luitenant Pietersen
en den Radja van Boy, de voornaamste Hoofden der
muitelingen Thomas Matulesia, Antonie
Reebok en Thomas Pattywaal gevangen, waar-
door de opstand een einde nam.
Noessa-laut.
Dit eiland is slechts door eene smalle zeeëngte, die
rog geene mijl breed is, van het vorige gescheiden.
be Gouverneur van S p e u 11 voerde hier de nagel-
teelt in, waardoor thans de meeste ingezetenen hun
bestaan vinden; andere generen zich door de pannen-
bakkerij. Er zijn veel kokos- en kanarieboomen. Ook
schijnt hier koperërts voorhanden te zijn, doch slechts
in kleine hoeveelheid.
Men vindt op Noessa - Laut alleen Christenen. In
de meeste dorpen is eene kerk en eene school. Te Sila
en te Titaway schijnen de vrouwen zekere soort van
zeepaarde, als eene lekkernij, te eten.
De bewoners leefden te voren van den zeeroof; zij
vonden in de bosschen, die veel timmerhout opleveren,
het benoodigde tot het bouwen hunner vaartuigen. '
De voornaamste plaatsen zijn:
Beverwijk, een fort, aan eene kleine baai, nabij den
Noordwesthoek, tegenover het dorp Ouw, op Honimoa.
In 1817 werd het fort, door de muitelingen, van bin-
nen vernield en de Kommandantswoning verbrand. De-
ze