Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
287-
in het midden der 17'!': eeuw bestond hier het fort
Zdatidia en eene l;crl<; ooic thans is er eene kerk,
met eene school en Onderwijzer. Een Nederlandsch
Ambtenaar, die belast is met het toezigt over den
nageloogst, heeft er zijn verblijf.
Honimoa of saparoewa.
Het eiland [lonimoa, of Saparoewa, wordt soms
ook Liase genoemd, en men meent, dat daarom Oma,
Honimoa en Noessa-Laut den naam van Uliaser-
Eilanden gekregen hebben. Het eilandje Malauna, of
Maulawa, thans onbewoond , ligt onder den hoek van
Boy.
Niet alleen de aardschuddingen van November, 1835,
die reeds belangrijke schade aangerigt hadden, maar eene
hevige aardbeving, in Januarij, 1837, heeft aan dit
eiland nog grootere nadeelen veroorzaakt, vele huizen
onbewoonbaar gemaakt en de meeste kerken, vooral
die te Saparoewa, alsmede het Residentie-Huis en
het fort Dutirstede, zeer beschadigd.
Men teelt hier veel nagelen, en ook kroonnagelen,
die, van boven getakt, voor de beste worden gehou-
den. Men vindt er klapper - olie, hoenders en ander
tam gevogelte. Eene witte aardsoort dient tot het ma-
ken van smeltkroezen; ook maakt men er gewoon of
grof aardewerk, vooral te Ouw, dat, van wege het
fijne verglaassel, gezocht is.
Dit eiland is veel sterker bevolkt dan de beide an-
dere Uliasers. Onder de bevolking telt men een groot
getal Christenen. De Mohammedanen zijn niet talrijk;
de meeste wonen te Nollot.
De voornaamste plaatsen zijn:
Saparoewa. Dit aanzienlijk dorp maakt, met Tij ouw
en Pararoewa, ééne Christengemeente uit. Het is de
hoofdplaats van het eiland, en had, als zoodanig, in
de 17de eeuw een' Predikant; naderhand kreeg het een*
Krankbezoeker. Thans is er een Zendeling, benevens
eene kerk en school. Het fort Duurstede, aan de
baai, op eene uitspringende rots gesticht, strekt tot
woning van den Assistent-Resident, en is sedert 1817
veel verbeterd.
Hier begon den Mei, 1817, de opstand van
Matulesia met den moord, aan den Resident van
den