Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
B. DE AMBOINSCHE EILAIVDEN.
Inleiding.
Het eiland Amboina werd voor de eerste maal door de
Nederlanders bezocht in Maart van het jaar 1599. Van
Waerwijck, onder wiens aanvoering die togt plaats
had, werd op het schiereiland Hitoe zeer wel ontvan-
gen , vooral toen het aan de bewoners bleek, dat de
Nederlanders waarlijk met de Portugezen, die op het
schiereiland Ley-Timor een fort hadden, in vijandschap
waren. Ruim een jaar later kwam van der Hagen,
bleef er verscheidene maanden, belegerde met zijne ge-
ringe magt het Portugesche fort gedurende eenige we-
ken , en sloot met de Hitoeëzen een Verbond van onder-
linge hulp tegen de Portugezen, en bedong tevens, dat
zij uitsluitend de nagelen tot een' bepaalden prijs aan de
Nederlanders zouden leveren. Op verzoek der bevolking,
stichtte men daarenboven op het groote schiereiland van
Amboina het Kasteel yan Verre, dat van eenige me-
talen en ijzeren stukken voorzien, en met eene moedi-
ge , doch kleine bezetting bemand werd. De Bevelhebber
Sonnenberg hield zich, met zijne a7 manschappen,
ongeveer een jaar lang staande, wanneer hij van de ge-
legenheid, welke zich aanbood, gebruik maakte, om
met een' aanzienlijken voorraad ingekochte nagelen te
vertrekken.
De Admiraal van der Hagen, ook wel Verha-
gen