Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2G8
eeuw; het wordt nog onderhouden, en heeft eene kleine
bezetting.
In 1612 was Mauritsfort, of Mauritius, de hoofd-
plaats; zij had eene kerk en een' Predikant. Sedert
lang echter is deze sterkte vervallen.
Nabij de oostkust van Makjan liggen eenige onbe-
duidende en onbewoonde eilandjes, waarop schildpad-
den gevangen worden.
M o t i e r.
Dit eiland is thans zonder bewoners. Eenige Tido-
rezen hebben er tuinen. Reeds in het begin der
eeuw maakte het Christendom hier veel opgang onder
de bevolking.
In dien tijd groeiden hier muskaat- en nagelboomen;
zelfs wil men, dat Moticr omstreeks dien tijd 100 bhaar
nagelen 'sjaars heeft opgeleverd. Later was de potten-
bakkerij het voornaamste middel van bestaan, zoowel
van de bewoners van dit eiland, als van die van het
naburige Marhee, of Maree, ook wel Kavalie, doch
meestal Pottebakker genoemd. De uitmuntende leem-
aarde, welke op de beide eilanden gevonden werd,
leverde de stof voor potten, kannen en het gemeen
gekleurd aardewerk, dat niet alleen op de Ternataan-
sche-, maar ook op de Amboinsche- en Bandasche
Eilanden zeer gewild was.
Thans vindt men er nog het sedert lang vervallen
fort Nassau, aan de noordzijde; het werd in 1610
door Wittert gesticht. l3it steenen fort vormde
een' driehoek, was van goede buitenwerken voorzien,
en voornamelijk gebouwd tot verdediging der ingezete-
nen tegen aanvallen van buiten.
B.