Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
207-
Taljabo , op Sulla - Taljabo''s noordkust gelegen. Dit
vlek ligt aan eene in het land dringende bogt, waar
kleine vaartuigen eene veilige ligplaats vinden. In 1616
heeft men bij dit dorp eene sterkte gebouwd, vooral om
zich te verzekeren van het bezit der sagobosschen,
welke in overvloed op het eiland voorhanden waren,
en het gewone voedsel der bewoners van deze eiland-
zee uitmaakten. Sedert lang echter is dit fort door de
Nederlanders verlaten.
Klaverblad, eene sterkte op het eiland Sulla-Bessie,
behoort, even als die van Taljabo, tot de I7deeeuw.
Zij lag op de oostkust nabij het dorp Gay, en moest
dienen, om bepaaldelijk het oog te houden op het
verkeer der inboorlingen met de Ternataansche- en
Amboinsche Eilanden.
Makjan.
Dit eiland bestaat uit een' Vuurberg, die meermalen
door zware uitbarstingen voor de bewoners noodlottig
is geweest, maar nog veelvuldiger aardbevingen heeft
veroorzaakt; ook was Makjan meer dan de naburige
eilanden aan aardbevingen onderhevig. In 1646 heeft
eene hevige aardschudding den berg vaneengescheurd,
en eene vreesselijke klove veroorzaakt, die door veten
Vulkanushol genoemd wordt. Eene eeuw later heeft
eene zoo hevige als onverwachte uitbarsting het ge-
heele eiland in rouw gedompeld, want ongeveer 3000
menschen verloren daarbij het leven. Sedert schijnt de
Vulkaan uitgedoofd te zijn; naar men meent, is thans
de krater in een meer veranderd.
Voortbrengselen. Dit vruchtbaar eiland had, vóór de
uitroeijing der specerijboomen op de Ternataansche Ei-
landen , jaarlijks een' aanzienlijken nageloogst. Thans
levert het veel sap, ook anderen leeftogt, en heeft
eene belangrijke vischvangst.
Er was op Makjan, in den aanvang der 17de eeuw,
eene talrijke en vlijtige bevolking. Dezelve is se-
dert veel verminderd, vooral na het midden der 18^«
eeuw.
De voornaamste plaats is:
Reeburg. Dit fort werd op de noordkust, tot be-
scherming van de reede en van het nabijgelegene vlek,
gebouwd. Het bestond reeds in den aanvang der
eeuw;