Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2QS
Sidangoliey eene lustplaats, of lusthuis vai den
Sultan van Ternate, aan de baai van denzelfden naam ,
welke, door een aantal eilandjes, tegen alle winden is
gedekt; het inwendige der baai is echter gevaarlijk voor
groote schepen, van wege de veelvuldige eilandjes en
klippen, hoewel er voor het overige van 3 tot 5 vade»
men diepte gepeild wordt. Door de eilandjes en de
belommerde partijen, welke men er aantreft, levert
Sidangolie- baai eene groote verscheidenheid van schil-
derachtige gezigten op. De Nederlanders hadden hier
voormaals eene timmerwerf voor kleine vaartuigen.
Men vermaakt zich te Sidangolie met jagt en vis-
scherij. De hertenjagt, een Vorstelijk vermaak, is eene
drijfjagt, waarbij de herten door Alfoeren met honden
opgejaagd worden. De visscherij in de baai geschiedt
veelal met een' grooten vischstaak, of bamboezen fuik,
sero genoemd, waarbij men een gedeelte der baai met
staken afzet. In die afgezette ruimte wordt de visch
gejaagd; en daar deze ruimte zich steeds vemaauwt,
zoo is de visch eindelijk als in eene kom besloten,
en wordt, geen' uitweg meer vindende, met kleine
netten geschept.
Galela, een dorp, ligt in eene opene bogt aan Straat
Mortaai. Er is een klein fort, waarin, tot 1828,
een Nederlandsch Ambtenaar zijn verblijf hield.
Wassielt, aan den ingang der Golf van Tsiao, tegen-
over het eiland Tsiao. De Chinezen drijven er eenigen
handel in vogelnestjes, karet, tripang en paarlemoer-
schelpen , welk een en ander zij tegen grove ijzerwaren,
katoenen stoffen en grof aardewerk inruilen.
IFeeda, een vlek, op de oostkust. .De reede is groo-
tendeels gedekt door de Weeda- of Roselijns - Eiland'
jes, welke door een rif met elkander vereenigd zijn.
Even als te Wassielt, drijven de Chinezen hier handel,
en ook in dezelfde voorwerpen.
Het eiland Mortaai is door Straat Mortaai van het
noorder-schiereiland van Gilolo gescheiden. Aan de
oostzijde bestaat het uit hoog land; doch naar het
westen is de oppervlakte lager. Er zijn echter ver-
scheidene bergen, onder andere de Vuurberg To/o,
niet ver van het vlek van denzelfden naam, dat aan
Straat Mortaai gelegen is. In die straat, van Mor'
taai af, vindt men eenige riffen; ook zijn in de na-
bijheid dier kust klippen en banken, zoodat de straat
R- 5 langs