Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
263-
Bärtieveld, een fort aan de westz^de van ÜatjaH ^
alwaar dit eiland het smalst is; het ligt aan eene vei-
lige haven, met 20 tot la vademen en minder goeden
ankergrond, in de Batjan-straat. Oorspronkelijk werd
dit fort door de Portugezen gebouwd, doch is, in
1609, door de Nederlanders vermeesterd. Thans is
het een vijflioek en van al het noodige voorzien %
het heeft een' onderaardschen gang, om, in geval van
beleg, gemeerschap naar buiten te kunnen onderhouden.
Het vlek, gemeenlijk Batjan genoemd, is het verblijf
van den Sultan, en ügt op een' kleinen paal afstands
van hei fort; het is welgebouwd; doch alleen de wo-
ning van den Vorst, niet binnen het vlek gelegen, is
van steen opgetrokken. De kleine, nette kerk ligt
halverwege het fort en het vlek. Even buiten het fort
vindt men het steenen graf van den Luitenant, die, in
1823, aldaar Kommandant zijnde, vermoord werd doot
een* zijner onderhoorigen, een* man van Menado ge-
boortig, wiens vrouw hij verleid had.
De andere Batjan-Eilanden, zelfs Tavalie en Ma-
regolang, zijn tot nog toe weinig bekend; hetzelfde
mag gezegd worden van de Obie - Eilanden.
Gilolo of almaheira.
Het eiland Gilolo , of Djilolo , wordt, voor zooveel
de westkust betreft, dikwijls Batoe - Tsina genoemd *
doch Almaheira, of Halmaheira, is de naam, dien de
bewoners der naburige .eilanden aan het geheele eiland
geven; in hunne oogen is het een groot Land.
De Golf van Tsiao , of Chiati, de Ossabaai cn dc
Golf van Kia, of van Patanie, vormen vier schier-
eilanden , die ten noorden, noordoosten, zuidoosten en
zuidzuidoosten in eene punt uitloopen. Het eiland is
het smalst tusschen de Dodingo- en Chiau - baayen ,
van welke eerste men naar het binnenste dtr laatste,
zoO men meent, naauwelijks eene dagreize verwijderd is;
ook me'jr zuidelijk, omstreeks Bitsjolie, zal de afstand
van de westkust naar de Baai van Warda, in de Golf
van Kia gelegen , niet veel grooter zijn.
Bergen. De bergen bestaan deels uit basalt en gra-
niet, cn deels zijn zij Vulkanisch. Onder de Vulkanen
is belangrijk de Kanore, veelal Gamma-Ktior (eene
veibastering van Goenong-Kanore) genoemd. Vroeger
R 4 heeft