Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
hebben deze leer tot Iwre eerste zuiverlieid terug te
brengen, en op Java, waar Sheik Ibn Moelana
haar omstreeks 1374 het eerst ingang verschafte, schijnt
zij meer warme vereerders te hebiien gevonden, dan
op de meeste eilanden van den Archipel. Ook wordt
de ijver voor die Godsdienstleer op Java, doch veel
meer op Sumatra, bovenal levendig gehouden door de
bedevaart naar Mekka, welke de Priesters gaarne on-
dernemen, om zich bij hunne terugkomst in den roep
van heiligheid te mogen verheugen.
Over het geheel ontmoet men weinig innige gehecht-
heid aan de leer van den Islam, welke slechts zelden
zonder inmengsel van vroegere beeldendienst of eenige
andere godsdienstige begrippen wordt aangetroffen. Op
de meeste plaatsen nogtans toonen de Mohammedanen
minder genegenheid tot het Christendom dan de Heidenen.
Evenwel is op verscheidene eilanden de Godsdienst van
den Koran in verval.
c. De Boedho-leer is eene sprank der Bramijnsche
Godenleer , zijnde Bocdho of Boedha de negende invlee-
sching of menschwording van Fishnoe. Volgens de
overlevering heeft Bocdho zes eeuwen vóór onze tijd-
rekening in Ilindostan geleefd, en heeft zijne leer zich,
omstreeks den aanvang van onze tijdrekening, over de
oostelijke eilanden van Azië, ook naar China (^Bocdho
is de Fo der Chinezen) en Japan verspreid. Anderen
meenen, dat de leer van Brama het eerst op Java
is bekend geworden, en vóór ruim tien eeuwen'door
de sekte van Bocdho, althans ten deele, is verdron-
gen , waarna eene vermenging van beide gezegd wordt
tot stand gekomen te zijn. — God Sieva of Sieba,
ook in Ilindostan vereerd als de derde der Oppergoden,
of eene der drie eigenschappen van het Groote We-
zen (^Brama: Schepper; Bieshnoe of Vishnoe: Onder-
houder, en Sieva of Mahadewa: Verdelger), is het
voorwerp van hoogste vereering bij de Boedhisten.
Zijne vrouw. Godin Docrga (^Probhotie, Parvatie of
Parmctie, in Hindostan') en hun zoon, Genesa {Go-
neisch, in Ilindostan), worden, nevens Sieva, ook op
Java in hooge eer gehouden. In stede van Sieva,
ziet men meermalen op oude gedenkteekenen als zijn
zinnebeeld voorgesteld de nandi of stier, eigenlijk het
dier, waarvan Sieva zich tot voertuig bedient en
waarop hij door de lucht vliegt. Hoezeer de beeld-
B 2 te-