Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
260-
verheft. Eenige Ternataansche huisgezinnen hebben er
hutten en vinden er hun onderhoud.
Tidor.
Dit eiland heeft dezelfde gedaante als Ternate, doch
is iets grooter van omvang, en de Vuurberg hooger,
welke meerdere hoogte op aoo voet geschat wordt.
Men wil, dat beide Vuurbergen met elkander en met
de Vulkanen der naburige eilanden onderling gemeen-
schap hebben.
De voornaamste plaats is:
Tidor, of Tidora, de hoofdplaats, met de dalem
des Sultans en eene groote moskee. Nabij deze hoofd-
plaats is eene kleine kunsthaven van klipsteen aange-
legd , met twee geulen ; zoodat men het strand slechts
door die beide enge doortogten kan naderen. Men
meent, dat die klipsteenen muur in het midden der
17de eeuw is gebouwd, ten einde allen overval voor
te komen; de steen van een nabijgelegen waterfort
zou daartoe mede zijn gebruikt geworden.
Niet ver van daar vindt men de overblijfselen van
het Portugesche kasteel Romi, dat, in Mei, 1605,
door Cornelis Bastiaanse veroverd werd, bij
welke gelegenheid JanJansz. Mol zich op eene
allezins heldhaftige wijze gedroeg. De eerste storm had
plaats op den des morgens zeer vroeg, doch
zonder vrucht; Mol greep nu het vaandel, en voerde
zijne manschappen tot een' tweeden storm aan. Slechts
zeven man volgden hem tot binnen het kasteel. Bij ge-
brek aan behoorlijke ondersteuning v/as het hem echter
onmogelijk zich te handhaven; hij stortte van den muur
ter neder, en brak een been. Toen de zijnen hem,
zijns ondanks , wegdroegen , moedigde hij hen nogmaals
tot een' nieuwen storm aan. Zij gingen; eene ontplof-
fing van het buskruid in een' der torens van het kasteel
begunstigde den derden storm, en de vijandelijke sterkte
werd vermeesterd. De Portugezen waren ruim driemaal
.zoo talrijk als hunne bestrijders.
De uitgebreide overblijfselen van Tahoela liggen nader
bij de hoofdplaats dan die van Romi. Dit kasteel werd
in de ló^e eeuw door de Spanjaarden gebouwd, en
van vijf bolwerken voorzien. Het bleef behouden, toen,
in 1(304, de andere sterkten, ingevolge overeenkomst,
wer-