Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i)0
van den Resident, van den Sultan en de meeste
Grooten. Deze stad is, op een' rijzenden grond, tegen
de helling van den berg gebouwd, en heeft uit zee we-
gens hare regelmatigheid een aangenaam aanzien. Het
paleis, of de dalem, van den Sultan gelijkt, in bouw-
orde, veel naar het Residentie - Huis, dat, wegens
bouwvalligheid, in 1838 is afgebroken. De stad, veel-
al Ternate genoemd, bestaat uit verscheidene wijken.
Het kasteel Oranje, van vier bolwerken en diepe grach-
ten voorzien, staat in het midden der stad. Onder-
scheidene Nederlandsche familiën wonen hier, en er is
eene Hervormde kerk, eene school en een hospitaal;
ook zijn er moskeen, waarvan de grootste zeven da-
ken bóven elkander heeft. Het fraaije palenhoofd wordt
door eene redoute beschermd. Genoemd kasteel, de
forten en alle steenen huizen hebben, óf door de uit-
barstingen van den berg, óf door de aardbeving, in
Februarij, 1840, inzonderheid in den nacht vóór den
i^den en op den voormiddag van dien dag, geweldig
geleden. De meeste dier gebouwen zijn in puinhoopen
veranderd, verbrand of verschroeid.
In het midden van Maart, 1837, kwam ZQne
Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik op Ternate,
bleef er eenige dagen, ontving de bezoeken der Sul-
tans van Ternate en Tidor, bezocht wederkeerig beide
Vorsten en zag dus ook het eiland Tidor.
Sedert April, 182a, heeft de voormalige Sultan van
Palembang, Mahmoed-Badar-Oedien, die in
1821 overwonnen werd, Ternate tot zijn verblijf ge-
kregen.
Op eenigen afstand van Malcyoe vindt men de over-
blijfselen van Terliiko, of Tolukko. ook .Holland of
Hollandia genoemd, en van Gamma Lamma, uit welke
laatste sterkte de Spanjaarden, in de eerste helft der
i7<Je eeuw, den Nederlanders niet weinig nadeel toe-
bragten. Iets verder ligt nog eenig puin van het fort
Takomma, of Willemstad, dat, in 1609, aan de noord-
westzijde van het eiland gebouwd werd. In het begin
dezer eeuw waren de forten Holland en Willemstad
nog bezet en in verdedigbaren toestand.
Niet ver van Ternate ziet men, ten zuidwesten,
de eilandjes Maitura, of Noorwegen , en Tima, düch ,
nog nader bij, het kleine Her ie, of Hiirie, een'
Vuurberg, welke als een steile kegel uit zee zic'i
R 2 ver-