Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
in het zuidwesten, en Ilenekeshoek in het zuidoosten
van Batjan; — op Gilolo de Zuidhoek, of Kokos punt,
of Kaap Lebiha, Punt Samolin, de Noordhoek van
Straat Patientie, Punt Salila, of Noordpunt, Kaap
Salaway, die van het Noordooster - Schiereiland, verder
Punt Monat, Sjanpeepunt en Kaap Taboe, of Patanie,
de uithoek van het Zuidooster-Schiereiland.
§ 12. Zeeboezems:
a. Straat Tapiloe, ten noorden van Sulla-Bessie,
Mangola - doortogt.
b. Aan de Obie - Eilanden: Loekisongskanaal, Gas-
sesstraat en Kekikstraat.
c. Batjan-straat, Straat Patientie.
d. Rondom Gilolo : Mortaai, de Golf yan Chiau ,
Ossahaai, Sjanpeestraat, de Golf yan Kia, of de Zuid-
ooster-Zeeboezem , ook de Golf van Patanie genoemd.
§ 13. Eilanden:
a. De Sulla - Eilanden hebben rondom de westkust
van Taljabo eene menigte kleine eilandjes , waaronder de
Hooiberg een der grootste is.
b. Ten zuiden van Groot-Obie ligt Gomona, dat uit
het midden zachtglooijend tot aan het strand afloopt;
Oost - Loekisong en Groot - Gasses, hetwelk aan de zuid-
oostzijde het Loekisongskanaal, en aan de westzijde
eenen engen gevaarlijken doortogt heeft; Gasses, met
Gassesstraat, ten westen, en Kekikstraat, ruimer dan
de vorige , ten oosten; de Laun - Eilandjes, en, verder
oostwaarts, Pisang, Kanarie enz. worden tot de Pa-
poesche gerekend; ten noorden van Obie-Latta, of
Klein-Obie, liggen Typa en Magie.
c. Latta - Eilanden, ook wel Gerstsius-Eilan-
den genoemd, en ten noordwesten en noorden van Ta.
valie gelegen, bestaan uit twee eilanden van tamelijke
grootte, en verscheiden eilandjes en klippen, waaronder
Goenanje, of Giariekas , Go fel en Klein - Tavalie; ten
oosten van deze liggen Bentjan en Kayo.
d. Tittora, met eene baai aan de noordzijde, waar,
op 05 i 30 vademen, goede ankergrond is. De Span-
jaarden hebben er op een' steilen berg een fort ge-
had , dat op het einde der 17de eeuw door de Nederlan-
ders vernield is. Majaww, 6 mijlen ten noordoosten
van Tittora, leverde, zoowel als dit eiland, notenboo-
men; beide behooren tot Ternate. De schepen, welke
van Ternate naar Kema varen, hebben, óf Majaiiv/,
ook Mayo geheeten, óf Tittora in het gezigt. e.