Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a/iS
Hoofdambtenaren voor het toezigt op het financieel be-
heer enz. bevinden. Het Gouvernement is verdeeld in
drie Residentiën: Amboina, Banda en Ternate. Deze
Residentiën zijn zamengesteld uit de navolgende eilan-
den, of gedeelten van eilanden:
I. Amboina. Het eiland Amboina wordt ook wel,
naar de beide schiereilanden, waaruit het bestaat, Ley-
Timor, of Leytimor, en Hitoe genoemd; Oma, of
Haroeka, Honimoa , of Saparoewa , en Noessa-Laut;
deze drie eilanden heeten ook de Uliasers, en zij
maken met Amboina de Nagel'Eilanden uit; Boero,
Amblauw, Manipa, Kelang, Bonoa en het grootste
gedeelte van Ceram, of Groot'Ceram.
II. Banda. Groot - Banda , ook wel Banda - Lont-
hoir, of Linthoir gev^QtvaA, Neira, of Banda-Neirè,
en Poelo'Aay; op deze zijn de muskaatperken, of plan-
taadjes; Goenong- Apie, Poelo-Khun en Poelo - Rosin-
gain vormen, met de kleine daaromstreeks gelegene ei-
landjes, de eigenlijke Banda-groep, voorts het oostelijk
gedeelte van Ceram, aan de eene zijde tot Tobo, en aan
de andere zijde tot IVaroe, Groot- en Klein. Keffing,
Gisser , Kelwarie , de Ceram - Lai/t - Eilandjes , de Go-
ramsehe Eilanden, de Matebello-., Key- en Aroe-groep,
in het westen van Nieuw-Guinea, in het zuiden tot
141° oosterlengte van Greenwich, in het noorden tot
de Kaap de Goede Hoop, of zooveel meer westelijk ,
als waar het gebied aanvangt, dat onder de souvereini-
teit van Tidor behoort, gelijk ook de zoogenoemde
Zuidooster- en Zuidwester- Eilanden, waardoor men in
het algemeen de oost- en zuidwaarts van Banda gelegene
kleine eilanden verstaat.
III. Ternate. Het groote eiland Gilolo , of Almahei-
ra, en ten noorden Mortaai, of Morataai, met de
westwaarts gelegene eilanden Ternate, Tidor , Motier,
Makjan en de Batjan - groep, of Batjan, Tavalie,
Maregolang enz., alsmede de zuidwaarts liggende Sulla-
en Obie'Eilanden. Behalve deze eigenlijke Molukken,
of Ternataansche Eilanden, brengt men tot deze Resi-
dentie in het westen een gedeelte van Celebes, dat tot
Ternate behoord heeft, namelijk op de oostkust van
Celebes de districten Balante en Mondono, het Radja-
schap van Bangaai (de eilanden Peling, Bangaai") en
dat van Tomboekoe, hetwelk zich tot in de Bogt van
Tolo uitstrekt; in het oosten behooren daartoe de eilan-
Q 2 den.