Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE MOLUKKEN.
Inleiding,
De groote uitgestrektheid van dit Gouvernement, dal
zich over nagenoeg elf breedte • graden en nog meer
lengte - graden uitbreidt, is niet willekeurig, maar ten
deele veroorzaakt geworden door de vroegere uitgebreid-
heid van het gebied der Sultans van Ternate en Tidor,
ten deele ook door de menigte der eilanden , waar spe-
cerijen willen tieren. Dit toch is het eigenlijke gebied,
waar de kruid- of giroffelnagel en de muskaatnoot
groeit, en ook tevens het gebied, waar de Neder-
landers het vroegst hun gezag hebben zien eerbiedigen.
Reeds in het jaar 1600 werd, volgens het verzoek der
inlanders zelve, op een der talrijke eilanden, waaruit dit
Gouvernement is zamengesteld, de Nederlandsche vlag
op een Nederlandsch fort geheschen, en in het jaar
1605 zag men op dat zelfde eiland eene Nederlandsche
vlag van een Portugeesch fort wapperen, en het regt der
Nederlanders door hunnen heldenmoed gevestigd. De
eerste uitbreiding was vooral te danken aan deii' haat,
welke de inlanders tegen de Spanjaarden en Portugezen
bezielde. Naderhand geraakte men in oorlog met de in-
woners, die zich door de Spanjaarden of ook door de
Engelschen lieten opzetten, welke laatste, achter het mas-
ker van goede verstandhouding, en door het lokaas van
hoogere prijzen, de inlandsche Vorsten tot het schen-
den