Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
244-
school voor Nederlandsche en eene voor inlandsche kin-
deren. Hier is het verblijf van den Resident, die,
in Junij, 1830, het Residentie - Huis op het fort voor
geruimen tijd heeft moeten inruimen aan den Javaan-
schen Prins Diepo-Negoro, welke naar deze plaats
in ballingschap werd gezonden. Het fort Amsterdam
werd eerst in 1703 aangelegd. Menado bestaat uit
verscheidene wijken. De Chinesche wijk is, in Au-
gustus, 1833, door een' hevigen brand bijna geheel
vernield geworden, terwijl eene aanstekende ziekte,
kort daarna uitgebroken, een gedeelte der bevolking
van de stad en omstreken heeft weggeraapt.
Deze stad ligt aan eene baai, welke door eenige
kleine eilandjes , de Menado - Eilandjes genaamd, gedekt
is. Door sommigen worden die eilandjes beschouwd,
als behoorende tot de Banka - Eilanden , waarvan
Talisse en Banka de voornaamste zijn. De reede is
alleen in de oostmousson voor groote schepen veilig.
De handel met de noordkust van Celebes en de San-
gier sche' en Salibabo - Eilanden levert hier kokosolie,
vogelnestjes, tripang, karet, was en zeker katoenen
weefsel {karie-kapok)-, terwijl de handel met de Solo-
sche Eilanden voorziet in Chinesche goederen, als
zijden stoffen, nanking - linnen, thee, suiker, aardewerk
en koperen gereedschap. Een en ander dient weder voor
den handel op Ternate en Gorontalo.
De kleine stad Kema ligt aan de noordoostpunt van
het schiereiland; zij heeft een fort, Nassau genaamd,
aan de fraaije baai, welke gedeeltelijk door het eiland
Lembe gevormd wordt, en neemt toe in welvaart. In
1832 is hier eene nieuwe kerk en een nieuw schoolge-
bouw ingewijd. Thans (1842) bestaat er, naar men
zegt, eene boekdrukkerij, ten behoeve van het gods-
dienstig en schoolonderwijs der inlanders. — De vlakte,
in en om de stad, is door verscheidene bergen inge-
sloten, waaronder de Klabat en de Twee Gebroeders
de voornaamste zijn.
Bij den ingang der Lembe-, of Limbe-straat ligt
Kema; door die straat heeft zij door kustvaartuigen
gemeenschap met Menado. Verder gaan die vaartuigen
langs de Doodkistenkaap en door de Banka - straat,
welke ook tot vaarwater strekt aan de zeeschepen,
van Ternate of verder afkomende en naar Menado
bestemd.
Het