Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
243-
Men rekende in liet midden der eeuw, dat
het geheele gebied van Menado , tot en met Tontolie ,
voor eene waarde van nagenoeg anderhalf millioen Gul-
dens aan goud opleverde. Dit is sedert merkelijk
verminderd , zeker omdat de verpligte levering van stof-
goud heeft opgehouden.
Verdeeling. In de afdeelingen Gorontalo, met een'
Gezaghebber, en Kema, Amoerang en Balang, met
Opzieners.
Tot de Residentie Menado behooren nog de Ma-
nakassa, een uitgestrekt bergdistrict (waar het be-
stuur in handen is van Dorpoudsten), en de naburige
eilanden tot en met de noordelijk gelegene Sangier-
en Salibabo-groep.
In de iRtie eeuw was het gebied van Menado
veel grooter, en strekte zich langs de noordkust uit
tot aan Tontolie, destijds schatpligtig aan Menado, en
langs de zuidkust tot in de diepte der Tominie- baai,
welligt nog verder zuidwaarts aan de oostkust. Deze
posten zijn langzamerhand ingetrokken en niet weder
bezet geworden.
Bevolking. De Residentie Menado onderscheidt zich
door eene vreedzame , onderworpene bevolking, bij
welke reeds in de tweede helft der ly^ie eeuw het
Christendom vrij algemeen ingang gevonden heeft. En
riet alleen te Menado en in de nabuurschap kwamen
hervormde Predikanten; maar zij bezochten ook de
Sangier sche en Talautsche Eilanden, om er te onder-
wijzen , te doopen en het Avondmaal te vieren. Ge-
durende den loop der i8de eeuw ging men met meer
of minder ijver daarin voort, en ook in de ip^'^eeuw
zijn die meest verwijderde punten, waar door Neder-
landers het Christendom is gepredikt, door Godsdienst-
leeraars bezocht geworden. Op Salibabo en Kabroe-
vang heeft men dorpen met scholen, wier Meesters in
de week de jeugd onderwijzen en des zondags aan de
irwoners Gods Woord verkondigen. Vooral in het on-
middellijke gebied van Menado vindt men een niet on-
aanzienlijk getal Christenen, en kerk- en schoolonderwijs
vrij algemeen ten oosten en westen van dit gebied in
de stranddorpen, alsmede in het landschap Manakassa,
waar ook onderscheidene Zendelingen het Christelijk
dienstwerk verrigten.
De stad Menado is net, en heeft eene kerk, eene
school